tama

Słownik języka polskiego PWN*

tama
1. «zapora wodna wznoszona przy regulacji rzeki»
2. «trudność, przeszkoda»
3. «sposób przeciwdziałania czemuś»
4. «budowla odgradzająca w kopalni jedną część wyrobiska od drugiej»
tama bobrowa «grobla na rzece zbudowana przez bobry»
tama klocowa «tama przeciwpożarowa zbudowana z drewnianych kloców»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego