związek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

związek -z•ku, -z•kiem; -z•ków (skrót: zw.): Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Sybiraków, Związek Polskich Artystów Plastyków ,
Pol•ski Związek Łowiec•ki Pol•skiego Związ•ku Łowiec•kiego, Pol•skim Związ•kiem Łowiec•kim (skrót: PZŁ)
Pol•ski Związek Niewidomych Pol•skiego Związ•ku Niewidomych, Pol•skim Związ•kiem Niewidomych (skrót: PZN)

Słownik języka polskiego PWN*

związek
1. «stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakiś sposób»
2. «stosunki łączące ludzi oparte na uczuciu, pokrewieństwie itp.»
3. «kontakt z kimś lub z czymś»
4. «organizacja skupiająca ludzi mających wspólne cele»
5. «wspólne życie i stosunki łączące parę małżeńską lub partnerską»
6. «substancja składająca się z co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych mająca właściwości inne niż te pierwiastki»
7. «organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk»
8. daw. «sens, logika»

• związkowy
związek acykliczny «związek organiczny, którego cząsteczki zbudowane są z atomów węgla połączonych w otwarte łańcuchy»
związek alicykliczny «cykliczny związek organiczny zbudowanym tylko z atomów węgla»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego