Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
k-p
Znaleziono 280 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dochodzonej pozwem. (. . . )
  Rewizja nadzwyczajna zarzuca rażące naruszenie art. 93 § 1
  k. p. oraz interesu PRL.
  Sąd Najwyższy zauważył co następuje:
  Rewizja nadzwyczajna...
 • ... I. , 15. II., 1. VII. Jeszcze przed wejściem w życie k. p. rozważono zagadnienie, kiedy powstaje prawo do urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik...
 • ... do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym w art. 154 § 1 k. p. , czy też w połowie tego wymiaru?
  Sąd Najwyższy odpowiadając na...
 • ... zastąpienie" aktu odwołania wypowiedzeniem warunków pracy przewidzianym w art. 42 k. p. Z mocy zatem art. 70 k. p. stosowanie wobec pracowników...
 • ... p.a. Stanowisko nauki prawa w sprawie interpretacji wspomnianego artykułu k.p.a. jest jednoznaczne: z chwilą zwrócenia się z takim wnioskiem...
 • ... Jan Brol prawo do urlopu wypoczynkowego zagwarantowanego w art. 152 k. p. przysługuje "pracownikowi", a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku...
 • ... jest jednak przewidziana w przepisach kodeksu pracy. W art. 108 k. p. katalog kar jest wymieniony w sposób wyczerpujący. Wśród nich nie...
 • ... Nie mniej istotnym zagadnieniem jest zgodnie z art. 156 § 1 k. p. ustalenie okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu...
 • ... duże możliwości kontroli postępowania administracyjnego pod kątem przestrzegania art. 12 k.p.a., mimo tego, że nie ingeruje z reguły w sprawy...
 • ... lustracyjną. Chcesz się pozbyć świadka. Więc strzelaj! Na co czekasz?
  K.P.: Tyś troszkę zbladł, ale tylko w sobie, w środku. I...
 • ... powołanie go drugim aktem na inne stanowisko. . Z przepisu art. k. p., który reguluje status prawny pracowników z powołania, należy wyciągnąć wniosek...
 • ... mądrego.
  CKM: Czy stosunkach z kobietami też jesteś tak łatwowierny?
  K.P.: A może nie?
  CKM: Trudno w to uwierzyć.
  K.P...
 • ... a następnie w art. 477 § 1 znowelizowanego w 1985 r. k.p.c. (gdzie dodano jeszcze jedną stronę - ubezpieczonego). Już wówczas postawiono...
 • ... wątpliwości w obecnym stanie prawnym, że na podstawie art. 7 k.p.c. prokurator może również żądać wszczęcia postępowania w sprawie z...
 • ... tego przepisu jest analogiczna do rozwiązania przyjętego w art. 182 k.p.a. Stanowisko nauki prawa w sprawie interpretacji wspomnianego artykułu k...
 • ... na podstawie powołania instytucja wypowiedzenia zmieniającego, przewidziana w art. 42 k. p. , nie powinna obejmować wypowiedzenia warunków pracy (zatrudnienia), ale z innych...
 • ... względzie skomplikowany charakter spraw antymonopolowych, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., sprawa powinna być załatwiona w ciągu dwóch miesięcy. Wątpić...
 • ... wielką trudność.
  CKM: Ale słowa "szpiegostwo" i "donosicielstwo" rozumiesz, Misiu?
  K.P.: Teraz już rozumiem. Byłem gapą, strasznie głupim gapą.
  CKM: Misiu...
 • ... sprzeczna z regułą obligatoryjnego dopuszczenia dowodów określoną w art. 75 k.p.a...
 • ... przysługuje niezależnie od odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 93 § 1 k. p.
  Na tle poprzedniej i obecnej redakcji przepisu art. 23 cytowanego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego