Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
k-p
Znaleziono 280 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wszyscy uczestnicy mają do siebie zaufanie): T-K-P-T-K-P, gdzie symbole: T (towar) i P (pieniądz) przeplatane są okresami...
 • ... trafnością rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego przemawia interpretacja gramatyczna art. 156 § 1 k. p. Przepis ten w aspekcie wykładni gramatycznej jest zupełnie wyraźny i...
 • ... w poleceniu kierującym do pracy w trybie art. 42 § 4 k. p. , że pracownik (członek Spółdzielni) ma w tak małym warsztacie np...
 • ... mokotowski sąd zajmuje się przesłuchaniami pacjentów psychoterapeuty Andrzeja S.). Wertuje k.p.k.

  - Ten artykuł nie może znaleźć takiego zastosowania - ocenia.

  Nie...
 • ... możliwością dopuszczenia do postępowania organizacji społecznych na podstawie art. 61 k.p.c.
  W postępowaniu przed sądem antymonopolowym stronami w znaczeniu formalnym...
 • ... być traktowany jako organ państwa w rozumieniu art. 221 § 1 k.p.a., działający w trybie właściwym dla skarg i wniosków z...
 • ... przepisów odpowiednio (por. art. 42 § 1 k. p. , art. 67 k. p. , art. 90 k. p. , art. 127 k. p. , art. 157...
 • ... masz na myśli?
  CKM: Ugrupowanie, dzięki któremu uzyskałeś mandat poselski.
  K.P.: Prawda, zupełnie o tym zapomniałem.
  CKM: Może są jeszcze szanse...
 • ... administracji przez jednostki i organizacje wymienione w art. 1 § 2 k.p.a. dostarczyła w głównej mierze nieprawidłowa działalność ZBoWID w kwestii...
 • ... art. 67 k. p. , art. 90 k. p. , art. 127 k. p. , art. 157 § 2 k. p. itp. ), przy innych zaś instytucjach...
 • ... udzielenia pomocy zatrudnionym w warsztacie pracownikom. Przepis art. 42 § 4 k. p. bowiem zezwala na czasową zmianę rodzaju pracy pracownika (członka spółdzielni...
 • ... uprawnień przewidzianych w art. 42 § 4 i art. 77 § 2 k. p.
  Użyte w art. 42 § 4 k. p. określenie "uzasadnione potrzeby...
 • ... tłumaczyć fakt. że "orzeczenia sądu antymonopolowego są prawomocne" (art. 479 k.p.c.). Oznacza to, i tak prawidłowo powinien być sformułowany ten...
 • ... w charakterze strony (stosuje się odpowiednio art. 62 i 63 k.p.c.). Ponieważ przepis ten zawarty jest w przepisach ogólnych dotyczących...
 • ... głupiego i nie mów, że nie wiesz, w czym rzecz!
  K.P.: Jest coś takiego, co nazywa się dwa razy dwa.
  CKM...
 • ... drugim etapie toczyć się będzie przed sądem antymonopolowym, według przepisów k.p.c. o postępowaniu w sprawach gospodarczych (art. 10 ust. 1...
 • ... sprawie z tej racji, że jest stroną postępowania (art. 479 § k.p.c.) oraz zgodnie z regułą, że można wnosić o wszystko...
 • ... w dodatkowym miejscu pracy
  Stosownie do przepisu art. 156 § 1
  k. p. do okresu pracy, od którego zależy uzyskanie prawa do urlopu...
 • ... jest uprawniona również do odprawy pośmiertnej z art. 93 § 1 k. p. , mimo że mąż powódki zmarł wskutek wypadku przy pracy w...
 • ... zaznaczyła się tendencja do szerokiego ujmowania zawartego w art. 69 k. p. odesłania do stosowania przepisów dotyczących umowy o pracę na czas...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego