Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
k-p
Znaleziono 280 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nie przysługuje jej druga odprawa na podstawie art. 93 § 1 k. p.
  Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w założonej rewizji nadzwyczajnej wnosi...
 • ... ze szczególną siłą właśnie w zestawieniu brzmienia § 2 art. 156 k. p. z brzmieniem § 1 tegoż artykułu.
  Obawa Autora glosy, że wykładnia...
 • ... to, że postępowanie dotyczy jednak interesu prawnego osób (art. 28 k.p.a.), którym w przedstawionej sprawie odmówiono przymiotu strony".
  W tym...
 • ... istotnych problemów jaki wyłania się przy stosowaniu art. 156 § 2 k. p. to kwestia czy do okresu pracy, od którego zależy wymiar...
 • ... wyjątkami) niemal w całości zostało uregulowane w art. 152-175 k. p. oraz rozporządzeniu Ministerstwa Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych z 21...
 • ... M.M: A jeśli ktoś nie wierzy w Pana metodę?
  K.P: Ludziom trudno jest uwierzyć, iż możliwe są tak duże i...
 • ... badane być powinno pod względem formalnym na zasadach przyjętych w k.p.a.
  Ustawa z 1990 r. nie określa, w jakim czasie...
 • ... oświadczeniu statutowego organu tej organizacji.
  Ponadto zgodnie z art. 479
  k.p.c. organizacje podmiotów gospodarczych, za zgodą zrzeszonego w nich podmiotu...
 • ... jako odwołanie od decyzji Urz. An. Zgodnie z art. 479 k.p.c. odwołanie to powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma...
 • ... na lodzie, jednym słowem. Wykorzystali cię i porzucili na pożarcie.
  K.P.: Jeżeli ktoś mówi dwa razy "ho-ho" w sposób żarłoczny...
 • ... termin procesowy może być przywrócony na ogólnych zasadach przewidzianych przez k.p.c. (por. art. 168 i n.). W zasadzie jednak sąd...
 • ... uchylony w apelacji. Każdy prawnik praktyk, który ma pojęcie o k.p.k., nie będzie miał co do tego wątpliwości. Przesłanki są...
 • ... 7. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
  Z mocy art. 153
  k. p. pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem roku...
 • ... się na gruncie postępowania dowodowego, a zwłaszcza interpretacji art. 75 k.p.a. Rzecznik i sąd administracyjny są zgodni co do tego...
 • ... okres wypowiedzenia był krótszy niż 3 miesiące.
  W art. 170
  k. p. w szczególny sposób zostało uregulowane prawo do bieżącego urlopu wypoczynkowego...
 • ... An., o ile ustawa nie stanowi inaczej, zastosowanie mają przepisy k.p.a., ale nie może budzić wątpliwości, że powinny one mieć...
 • ... wypowiedzenia. OSPiUS w Warszawie wyjaśnił, że w myśl art. 170 k. p. w okresie wypowiedzenia wynoszącego co najmniej 3 miesiące zakład pracy...
 • ... powinieneś wiedzieć, że to nie jest zabawa w misie-patysie.
  K.P.: A ja myślałem i myślę, że...
  CKM: O twojej uczciwości...
 • ... może mieć zastosowania do przepisu art. 53 § 1 pkt 1 k. p. I wobec tego okresu pobierania renty chorobowej nie można uznać...
 • ... zagwarantowany został w art. 15 i art. 94 pkt 4 k.p. Prawo pracy jest ostatnio przygotowywane przez Sejm do nowelizacji i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego