Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
k-p
Znaleziono 280 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pobierania renty chorobowej, gdyż przepis art. 53 § 1 lit. b/k. p. ogranicza go do okresu pobierania zasiłku.
  Także w drodze interpretacji...
 • ... mocy samego prawa z upływem okresu próbnego (art. 30 § 2 k. p. ), a przed jego upływem w razie odwołania równoznacznego z wypowiedzeniem...
 • ... choroby zawodowej. Natomiast odprawa pośmiertna przewidziana w art. 93 § 1 k. p. przysługuje osobom uprawnionym w razie śmierci pracownika w czasie trwania...
 • ... dostali dożywocie (wyrok nie jest prawomocny). Artykuł 316 par. 3 k.p.k. zadziałał. Od lutego tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaczęło rekomendować...
 • ... nastąpiło wygaśnięcie umowy o pracę. W świetle bowiem art. 169 k. p. wygaśnięcie stosunku pracy, spowodowane innymi przyczynami niż porzucenie pracy, pozostaje...
 • ... miejscu w jej uporządkowaniu preferencyjnym. Sformułujemy następujący postulat.
  Dla każdego
  k: p(k): p(k) -: p0(k) = a: a: -: a0 . Liczby (dodatnie...
 • ... ugoda administracyjna zatwierdzona przez ten Urząd (art. 114 i 118 k.p.a.).
  Od wydanej decyzji Urz. An. nie przysługuje odwołanie na...
 • ... tylko swoje notowania. Nie dość że agent, to jeszcze pornograf.
  K.P.: Ale nie mogę robić jednego i drugiego!
  CKM: A co...
 • ... pracy, należnej jej odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 93 § 1 k. p. .
  K. Z.

  KODEKS PRACY
  do art. 130 § 1
  1. Nie...
 • ... stanie samodzielnie uruchomić.
  M.M: Co to jest za metoda?
  K.P: Jest to system przywracania prawidłowych komunikacji komórkowych funkcjonujących w naszym...
 • ... konieczność stosowania wprost, tj. bez żadnych zmian (np. art. 5 k. p. , art. 194 k. p. itp. ). Wprawdzie Autor wysuwa pod adresem...
 • ... gospodarce narodowej" - tak jak w art. 479 § 2 pkt 3 k.p.c., to jednak właśnie z tego ostatniego przepisu k.p...
 • ... coś takiego, co nazywa się dwa razy dwa.
  CKM: Kubusiu...
  K.P.: Aha.
  CKM: Ty po prostu jesteś dżentelmenem! I dlatego nie...
 • ... niż Autor, stoi praktyka. W jej świetle, ponieważ art. 69 k. p. nie mówi o stosowaniu odpowiednim, chodzi o stosowanie bez ograniczeń...
 • ... zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu - por. art. 98 k.p.c.). Jeżeli uznamy zainteresowanego za samodzielną stronę procesu, to jakie...
 • ... samodzielność podmiotów gospodarczych. Z uwagi na jednoznaczne sformułowanie art. 479 k.p.c. sąd antymonopolowy nie jest związany uznaniem powództwa.
  5. Postępowanie...
 • ... Na tle tego przepisu Autor wyraża pogląd, że art. 69 k. p. , mimo jego literalnego brzmienia, powinien być odczytany jako dyspozycja nakazująca...
 • ... jest karą porządkową, ale może być środkiem dyscyplinującym. Artykuł 108 k. p. bowiem numeratywnie wymienia tylko rodzaje kar, jakie zakład pracy może...
 • ... do ustosunkowania się do nich.
  I.
  Zgodnie z artykułem 69
  k. p. "jeżeli przepisy niniejszego oddziału nie stanowią inaczej, do stosunku pracy...
 • ... w ustawie, zagadnień postępowania przed Urz. An., należy więc stosować k.p.a.
  2. Zgodnie z art. 21 ustawy z 1990 r...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego