Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rezonanse
Znaleziono 168 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ma takiego ograniczenia dla narastania fazy odpowiadającej rezonansowi. Faza w rezonansie przechodzi na ogół znacznie szybciej przez pi/2 niż w...
 • ... wyniku absorpcji. Mówimy wówczas, ze proces emisji promieniowania jest w rezonansie z procesem absorpcji. Nie jest łatwo zaobserwować to zjawisko. Jądro...
 • ... o długim stosunkowo czasie życia, gdy tymczasem czasy życia odpowiadające rezonansom szeroki są bardzo krótkie, porównywalnie z czasem przelotu cząstki przez...
 • ... natomiast na rysunku linią przerywaną przedłużenie gałęzi rezonansowej odpowiada słabym rezonansom, dla których faza zbliża się tylko do wartości nie przekraczając...
 • ... coraz wyższych, lewa gałąź krzywej dla stanu 2d5/2 odpowiada rezonansom, a prawa echom. Zaznaczone natomiast na rysunku linią przerywaną przedłużenie...
 • ... obrazem i wzorem na amplitudę rozproszenia element macierzy S odpowiadający rezonansowi ma postać:

  W liczniku rezonansowej części amplitudy występuje szerokość T...
 • ... lat. Robili im testy inteligencji, podglądając jednocześnie pracę mózgu dzięki rezonansowi magnetycznemu. Okazało się, że mimo identycznych wyników w teście IQ...
 • ... podczas gdy nie ma takiego ograniczenia dla narastania fazy odpowiadającej rezonansowi. Faza w rezonansie przechodzi na ogół znacznie szybciej przez pi...
 • ... pi/2 przy zmniejszaniu się fazy. To drugie maksimum towarzyszące rezonansowi nazywać będziemy echem.
  Rozpatrzmy kilka własności tego echa:
  1) Echo...
 • ... lekarze nie mogli określić przyczyny. Zaczęto ich szukać poddając Magdę rezonansowi magnetycznemu. Diagnoza brzmiała: przewężenie rdzenia. Wtedy w Szczecinie odstąpiono od...
 • ... dla potencjału o takiej właśnie wartości W gałąź krzywej odpowiadająca rezonansowi silnemu całkowicie zanikła, a pozostała tylko gałąź rezonansu słabego przechodząca...
 • ... jednocząstkowych ruchów reakcji jądrowych. Najbardziej bezpośrednią wskazówką występowania takich jednocząstkowych rezonansów pozostaje obecnie struktura funkcji mocy dla fali s.  STANY WEJŚCIOWE...
 • ... padającej otrzymujemy

  Eksperymentalnie rzuca się w oczy występowanie dwu rodzajów
  rezonansów. Podczas gdy rezonanse jednego typu odznaczają się bardzo małą szerokością...
 • ... że takie różnice są odbiciem różnic w fizycznej naturze tych rezonansów. Wiemy przede wszystkim, że przez relację nieokreśloności szerokości rezonansu powiązane...
 • ... gorszej zdolności rozdzielczej, obserwuje się szerokie rezonanse. Typowa szerokość takich rezonansów leży w granicach od jednej do trzech MeV.
  Rezultaty otrzymane...
 • ... te krótko żyjące cząstki otrzymały nazwę cząstek rezonansowych lub krótko rezonansów. Wszystkie one charakteryzują się tym, że spin ich jest połówkowy...
 • ... się na ogół z bardzo dużej ilości wąskich i ostrych rezonansów o szerokości rzędu ułamków elektronowolta. Rezonanse te znane były już...
 • ... jest określenie liczby poziomów energii przez liczenie i wyznaczanie energii rezonansów w całkowitym przekroju czynnym (patrz rys.1) na oddziaływanie neutronów...
 • ... przy pewnych wartościach energii cząstki bombardującej.
  Poglądy na naturę tych
  rezonansów lub, bądźmy ściśli, takich tłumaczonych jako rezonanse zmian energetycznych przekrojów...
 • ... ich szerokości. Jednocześnie ze wzrostem energii wzbudzenia gwałtownie rośnie liczba rezonansów odpowiadająca wzrostowi liczby dostępnych stopni swobody. Oba te efekty powodują...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego