stary

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stary; -rzy: Zygmunt Stary, Mieszko Stary
Gorm Stary Gor•ma Starego, Gor•mie Starym
Licheń Stary Lichenia Starego, Licheniu Starym; przym.: licheński
Miesz•ko III Stary Miesz•ka III Starego, z Miesz•kiem III Starym
Stary Brus (miejscowość) Starego Brusa, Starym Brusie; przym.: starobruski
Stary Doktor (= Janusz Korczak) Starego Doktora, o Starym Doktorze
Stary Dzierz•goń Starego Dzierz•gonia, Starym Dzierz•goniem; przym.: starodzierzgoński
Stary Dzików Starego Dzikowa, Starym Dzikowie; przym.: starodzikowski
Stary Kon•tynent (= Europa) Starego Kon•tynen•tu, Starym Kon•tynen•cie
Stary Lubotyń Starego Lubotynia, Starym Lubotyniem; przym.: starolubotyński
stary maleń•ki (pot.) starego maleń•kiego, starym maleń•kim
stary malutki (pot.) starego malutkiego, starym malutkim
Stary Rynek Starego Ryn•ku, Starym Ryn•kiem
Stary Sącz Starego Sącza, Starym Sączu; przym.: starosądecki
Stary Smokowiec Starego Smokow•ca, Starym Smokow•cu
Stary Świat (= Europa) Starego Świata, Starym Świecie
Stary Targ Starego Tar•gu, Starym Tar•giem; przym.: starotarski
Stary Testament Starego Testamen•tu, Starym Testamen•cie (skróty: ST, S.T.)
Stary Zamość Starego Zamościa, Starym Zamościem; przym.: starozamojski
Tark•winiusz Stary Tark•winiusza Starego, o Tark•winiuszu Starym
Zyg•munt I Stary Zyg•mun•ta I Starego, o Zyg•mun•cie I Starym
Star (marka ciężarówek) -ra, -rze
star (ciężarówka marki Star) -ra, -rze; -ry, -rów
star•szy; star•si (skrót: st.)
Stara Biała Starej Białej, Starą Białą; przym.: starobielski
Stara Błotnica Starej Błotnicy, Starą Błotnicę; przym.: starobłotnicki
Stara Dąbrowa Starej Dąbrowie, Starą Dąbrowę; przym.: starodąbrowski
Stara Kamienica Starej Kamienicy, Starą Kamienicę; przym.: starokamienicki
Stara Kiszewa Starej Kiszewy, Starą Kiszewę; przym.: starokiszewski
Stara Kor•nica Starej Kor•nicy, Starą Kor•nicę; przym.: starokornicki
Stara Łomża nad Rzeką (wieś w Podlaskiem) Starej Łomży nad Rzeką, Starą Łomżę nad Rzeką; przym.: starołomżyński
Stara Łomża przy Szosie (wieś w Podlaskiem) Starej Łomży przy Szosie, Starą Łomżę przy Szosie; przym.: starołomżyński
stara maleń•ka (pot.) starej maleń•kiej, starą maleń•ką
stara malutka (pot.) starej malutkiej, starą malutką
Stara Miłos•na Starej Miłoś•nie a. Starej Miłos•nej, Starą Miłos•nę a. Starą Miłos•ną
Stara Płanina Starej Płaninie, Starą Płaninę
Stara Zagora Starej Zagorze, Starą Zagorę; przym.: starozagorski
Kłudno Stare (wieś w pow. grodziskim) Kłudna Starego, Kłudnie Starym
Stare Babice Starych Babic; przym.: starobabicki
Stare Bogaczowice Starych Bogaczowic; przym.: starobogaczowicki
Stare Czar•nowo Starego Czar•nowa, Starym Czar•nowie; przym.: staroczarnowski
Stare Juchy Starych Juch; przym.: starojuski
Stare Kurowo Starego Kurowa, Starym Kurowie; przym.: starokurowski
Stare Miasto (miejscowość w Konińskiem; dzielnica miasta) Starego Miasta, Starym Mieście; przym.: staromiejski
stare miasto (stara część miasta) starego miasta, starym mieście; starych miast; przym.: staromiejski
Stare Pole Starego Pola; przym.: staropolski
Star Trek Star Treka, o Star Treku
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego