Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
N
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... policjanci z Wisznic, Parczewa i Lublina. Zdjęcia i rysopisy małżonków N. trafiły do wszystkich jednostek policji w kraju. Jedna z wersji...
 • ... w ogóle by nie doszło. Oliwier R. (15 l.), Tomasz N. (14 l.), Artur T. (16 l.) i Krystian P. (14...
 • ... 8 Ball (Rem ix) . Something Like That . Express Yourself . Compton's N The House (Rem ix) . I Aint Tha 1 . Dopeman
  (Rem...
 • ... miejsce za panowania Antiocha IV Epifanesa w roku 167 p.n.e., wskazują, że księga w swej ostatecznej redakcji musiała powstać...
 • ... jego statuę. Byłoby bluźnierstwem stawiać statuę człowieka tutaj, w Tir n B‚a Arainne. Z drugiej strony, jeszcze większą zbrodnią...
 • ... chemii jądrowej, że poświęcimy mu odrębne krótkie omówienie.
  Dla układu
  n cząstek elementarnych równanie Schrödingera (1.1-12)

  Załóżmy, że mamy...
 • ... barierowo-powierzchniowe, w których jedna tylko utleniona powierzchnia krzemu typu n , pokryta cienką warstwą złota, tworzy tlenkową warstwę typu p ( 0...
 • ... przed chwilą pojęcie zilustrujemy na prostym przykładzie. Przypuśćmy, że m = n = 2 . Czyli chodzi o podział dwóch przedmiotów, powiedzmy A i...
 • ... grupie homotopii
  Przypadek nietrywialnej grupy występuje np. dla grupy SU(
  N), gdyż dla
  mamy . dla q parzystych i . dla q nieparzystych...
 • ... znalazł się w księdze medycyny chińskiej w 2737 r. p.n.e.
  Chińczycy zaparzali liście herbaty, już 5000 lat temu. Kulturę...
 • ... 14) sprowadza się wówczas do postaci następującej. Przy założeniu, że n = n5 :. A zatem C5 Ą C6 , wobec założenia, że n5...
 • ... że księga powstała w epoce perskiej, około 400 r. p.n.e., a nawet później, w okresie hellenistycznym, po podboju Palestyny...
 • ... piszący w okresie sporów z Samarytanami (V-IV w. p.n.e.) wolał zamiast Samarii wymienić dawną stolicę północnych plemion izraelskich...
 • ... tam zawiodło, to słuchaj strzelb i ta strzelba do klamki, n sznurku, jak mąż wchodził to klamka i ją zabija, druga...
 • ... atomowego. Swobodny neutron jest nietrwały: rozpada się zgodnie ze schematem: n › p + e- + ? z okresem połowicznego zaniku T1/2 = 10...
 • ... dającą się przy tymże stanie rzeczy uzyskać ( j = 1, 2,-, n) . Wedle tego kryterium należy zatem minimalizować max- (max, u,-.u...
 • ... Zbiór tych wyników oznaczmy przez X : jego elementy są ciągami n liczb, gdyż eksperyment polega na pobraniu n -elementowej próby losowej...
 • ... oddziaływania szczątkowego G, wielkość przerwy energetycznej theta0 oraz ilość nukleonów N

  Energia kondensacji C0 jest równa różnicy energii gazu nieoddziałujących fermionów...
 • ... będzie tak. cokolwiek się zmieniło, bo ja w tej pracy n pewno nie zostanę, to jest bez sensu jest, to mnie...
 • ... jeszcze bardziej i dochodzi do schroniska PTTK "Murowaniec" (1500 m n.p.m.).
  Pochodzi ono z 1925r., a projektował je arch...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego