Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
dysponowaniu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... PKO-bp wydanych do rachunku dokumentów i instrumentów przeznaczonych do dysponowania rachunkiem. W przypadku braku dyspozycji saldo rachunku staje się nieoprocentowanym...
 • ... 1867 r. oświadczył się kategorycznie za uznaniem pełnej swobody "Rusi" dysponowania o swym losie, za poparciem na gruncie Galicji ( 143) tych...
 • ... nie może też być mowy o wolności używania lub dowolnego dysponowania rzeczami. Ograniczenie nałożone od początku na człowieka przez samego Stwórcę...
 • ... wyróżnia się rozszerzonym zakresem usług oraz korzystniejszymi warunkami przechowywania i dysponowania zgromadzonymi środkami finansowymi:
  ZLOTE KONTO gwarantuje wyższe oprocentowanie rachunku orz...
 • ... udzielić osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem.
  2. Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe.
  3. Pełnomocnictwo...
 • ... niego oczekuje. Powinien też zrozumieć, że chociaż zakres swobód, stopień dysponowania własną osobą i czasem jest w wojsku pod wieloma względami...
 • ... PKO-bp wydanych do rachunku dokumentów i instrumentów przeznaczonych do dysponowania rachunkiem (karty bankowe, blankiety czekowe i euroczekowe).
  2. Jeżeli posiadacz...
 • ... unikają oficjalnego zawierania umów, bo grozi im to ograniczeniem swobody dysponowania ich własnością i przykrymi konsekwencjami finansowymi. Dotychczas inne przepisy prawa...
 • ... WALUTOWEGO C na podstawie pisemnej dyspozycji może ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem.
  Pełnomocnictwa mogą różnic się swoim zakresem w zależności od...
 • ... administratora.
  - Stwierdziłem, że Marian C., będąc administratorem, dopuszcza się nieprawnego
  dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z czynszu. W przypadku, gdy nie ma właścicieli...
 • ... gromadzenia środków zapewniających realizację powierzanych im zadań (ustalając zarazem zasady dysponowania nimi przez organy samorządu oraz kontroli nad ich wykorzystaniem).
  Przekazywanie...
 • ... parowania z powierzchni jezior (lub zbiorników wodnych), oczywiście pod warunkiem dysponowania dostatecznie dokładnymi danymi z zakresu dopływu do jeziora i odpływu...
 • ... badaniu podobieństwa, wartościowaniu i optymalizacji projektowej i rzeczywistej jakości produktu. Dysponowanie takim wzorcem już na etapie generowania dopuszczalnych wariantów projektowej jakości...
 • ... przez placówkę "potwierdzenia dla wpłacającego" wpłata nie może być odwołana.

  DYSPONOWANIE SALDEM KONTA
  § 19
  Wypłaty z konta mogą być dokonywane w...
 • ... PROGRESJA udoskonalono je i zaproponowano bon, jeszcze bardziej wygodny w dysponowaniu oszczędnościami, PROGRESJA - BIS.
  PROGRESJA - BIS to dwie progresje jednocześnie.
  Zasada...
 • ... banku nie tylko wysokiego oprocentowania ale także dużej swobody w dysponowaniu wkładem. PKO zapewniała to Państwu oferując bony oszczędnościowe PROGRESJA, łączące...
 • ... sprawie interwencji zbrojnej miały wpływ domniemania służby wywiadowczej o rzekomym dysponowaniu przez reżim Saddama Husajna bronią masowego rażenia. W rzeczywistości zaś...
 • ... języku polskim.
  Innymi, niewątpliwie dużymi, zbiorami książek w języku polskim
  dysponuj ą biblioteki uniwersyteckie, zwłaszcza prowadzące katedry języków słowiańskich. Duży polski...
 • ... samochód marki Żiguli.
  Zbudowane w rekordowo krótkim czasie zakłady WAZ
  dysponują najnowocześniejszymi zdobyczami techniki i choć są bardzo młodymi zakładami radzieckiego...
 • ... Chociaż milionerzy stanowią zaledwie 0,5 proc. niemieckiego społeczeństwa, to dysponują ponad jedną czwartą zasobów finansowych Niemiec. 3,7 tys. Niemców...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego