Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
znaczny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... porównywana z budżetem państwowym.
  Gdy wykryto, że podwładni Żurawkowej zdefraudowali
  znaczną część dochodów "Biełoj Rusi", jej dymisja wydawała się oczywista. Jednak...
 • ... spółdzielczych), według podobieństwa charakteryzujących je układów cech. Ze względu na znaczną precyzyjność oraz stosunkowo małą pracochłonność, zastosowano metodę typogramu strukturalnego, wieloosiowego...
 • ... ruch w myśl hasła "natura jest w ruchu", możemy osiągnąć znaczną poprawę stanu kondycji żołnierzy zawodowych.


  Ppłk dr RYSZARD RADZIEJEWSKI

  NIEWYDOLNY...
 • ... prawda z inicjatywy nie samych polityków, a urzędników wymiaru sprawiedliwości - znaczną część tamtejszej klasy politycznej.

  Piotr Zaremba
  O wojnie domowej (w...
 • ... zawsze i odbijał się dość wyraźnie w jego codziennym zachowaniu.
  Znaczną rolę w życiu Oddziału odegrał Tadeusz Hołuj. Jeszcze przed wojną...
 • ... w hibernatorze. Rohan obawiał się twarzy tego człowieka, znał bowiem znaczną liczbę ludzi "Kondora". Ale ten był mu obcy. Gdyby nie...
 • ... w górę rzeki na poszukiwanie żywności, został znienacka otoczony przez znaczną grupę Indian, nie kryjących się z wrogimi zamiarami wobec intruza...
 • ... jednego zjednoczenia branżowego pozostawia poza zakresem jego gestii niekiedy bardzo znaczną część produkcji, po drugie - niemała część produkcji przemysłowej znajduje się...
 • ... szanse Polski we współzawodnictwie międzynarodowym na progu XXI wieku przez znaczną intensyfikację gospodarki, zmniejszenie jej energochłonności i materiałochłonności, zwiększenie społecznej wydajności...
 • ... Świata przykuwała większą uwagę dziennikarzy niż kabriolet). Indica opanowała już znaczną część indyjskiego rynku (segment B), a za kilka miesięcy pierwsze...
 • ... w miejscu wypływu pojawiają się duże fontanny, wyrzucające wodę ze znaczną ilością zawiesiny, a nawet sporych żwirów (fot. 23). Na lodowcach...
 • ... wiąże się z przedstawianiem problemu z jednego punktu widzenia i znaczną spójnością logiczną wypowiedzi. Argumentacja dwustronna wymaga wprowadzenia co najmniej dwóch...
 • ... obejmuje on zdolność
  spostrzegania i wyobrażania sobie artystycznych struktur muzycznych.
  Znaczną rolę odgrywa w przypadku odbioru muzyki pamięć muzyczna - np.
  umiejętność...
 • ... Biorąc pod uwagę zarówno zmuszającą do pozostawania w domu przez znaczną większość czasu pogodę, jak i wyjazd matki, spędzał zbyt dużo...
 • ... za szczególnie wojowniczą uchodzi grupa "Pishgam". Fedaini, jako ultrarewolucjoniści, przejęli znaczną część klienteli partii "Tudeh", która od paru dziesięcioleci była mocno...
 • ... słuchaczy kursów i podchorążych szkół oficerskich, zwłaszcza dla tych, którzy znaczną część materiału przerabiają metodą seminaryjną (słuchacze różnych kursów doskonalenia, podchorążowie...
 • ... i ponieśliby je głównie mieszkańcy. Propozycja utworzenia dwóch gmin upadła znaczną większością głosów, sprawa przycichła. Nie podzielałem poglądu, że wieś ,,okrada...
 • ... kilkunastu generałów i około 60 tys. oficerów carskich - wśród których znaczną liczbę stanowili oficerowie służący poprzednio u Denikina, Kołczaka i Wrangla...
 • ... naukowi. Pracownicy oddziałów informacji naukowej oprowadzają wycieczki, a także poświęcają znaczną część czasu na praktyki wakacyjne studentów kierunku bibliotekoznawczego.
  Do kompetencji...
 • ... gdzie toczyły się walki z hordami bolszewickimi również Marki odegrały znaczną rolę w tym zwycięstwie. Co prawda w Markach nie toczyły...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego