Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
znaczny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zdecydowanie potępiono stosowanie antykoncepcji, spotkała się z falą krytyki. (Notabene znaczna część ekspertów świeckich pracujących nad tym dokumentem opowiadała się za...
 • ... i ekspertyz lokalnych.
  Dr Andrzej Kruczała, dyrektor Oddziału w Katowicach:
  Znaczna część obszaru działania Oddziału leży w obrębie GOP-u. Pracuje...
 • ... 3. Podwójne uszczelki o długiej żywotności zapobiegające powstawaniu przeciągów
  4.
  Znaczna redukcja kosztów ogrzewania i emisji szkodliwych składników
  5. Komfort mieszkania...
 • ... mas powietrza między warstwą koron a dnem lasu jest dość znaczna. Produkcja tlenu. Względnie niska lub średnia. W drzewostanach wieku rębnego...
 • ... nalepkę na oparciu - made in Italy, włoskie meble biurowe, których znaczna część jeszcze w kartonach. Drzwi grubo tapicerowane (ja bym lepiej...
 • ... arcynaturalne warunki: akcja streszcza się do rozróby typu thrillera i znaczna jej część odbywa się w regularnym kurorcie letniskowym. Rzecz dzieje...
 • ... duże tempo wymiany będą miały zbiorniki małe, do których dopływa znaczna ilość wody. Jeziora leżące z dala od działów wodnych będą...
 • ... klasa III i podklasa IVb)
  Dla regionów, w których występuje
  znaczna zmienność warunków hydrologicznych i jest niemożliwe ustalenie zależności regionalnej w...
 • ... w stronę polityki może sprawić, że poza centrum znajdzie się znaczna część opozycji: partie, które powstają, grupa robocza Solidarności". To na...
 • ... a tym samym otwarcie wypowiedzą się po stronie caratu. Jednakże znaczna większość senatorów nie uważała podsądnych za wywrotowców i nie chciała...
 • ... jest duży ładunek ChZT, równy 5kg tlenu na 1t drewna, znaczna zawartość fosforanów 3g, azotu 15g na 1 m3 korowanego drewna...
 • ... cała produkcja energii w Polsce. W dodatku w samej Rosji znaczna część handlu energią odbywa się w barterze, co powoduje, że...
 • ... Aeroplankton. Produkcja pyłków roślinnych, w tym wielu alergenów, jest dość znaczna, jednak, podobnie jak fitoaerozole, są one prawie natychmiast usuwane ze...
 • ... samego, jego partii i jej wiejskiego elektoratu wobec wszelkiej prywatyzacji.
  Znaczną rolę odgrywają też animozje z propagującym powszechną prywatyzację ministrem przekształceń...
 • ... rys. 8.4.3.1).
  Stabilność cyrkulacji monsunowej jest uwarunkowana
  znaczną stałością układów barycznych w danej porze roku. Cyrkulacja ta występuje...
 • ... znajduje się jego obszar źródłowy. Jest to powietrze cechujące się znaczną wilgotnością. W zimie sprowadza okresowe ocieplenia i odwilże, wzrost zachmurzenia...
 • ... Janusz A. Majcherek, wyrzucając w ten sposób na śmietnik historii znaczną część polskiej myśli politycznej końca XIX i pierwszej połowy XX...
 • ... mówiącą, że w współczesnych - złożonych, zasadniczo otwartych i odznaczających się znaczną mobilnością - społeczeństwach rola normatywnych układów odniesienia została znacznie osłabiona, natomiast...
 • ... się sobie bardziej odporni na jej oddziaływania, natomiast innym przypisujemy znaczną podatność na wpływy. Co ciekawsze uważamy, że szczególnie podatne na...
 • ... i detektywów, których jedynym zadaniem było schwytanie człowieka terroryzującego tak znaczną część metropolii. W grupie operacyjnej pracowało kilka policjantek, atrakcyjnych młodych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego