dobro

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dobro Ms. dobru (a. dobrze); dóbr
Dobra (miejscowość) -rej, -rą; przym.: dobrski
dobra (majątek) dóbr

Słownik języka polskiego PWN*

dobro
1. «to, co oceniane jest jako pożyteczne, wartościowe, zgodne z nakazami etyki»
2. «czyjaś dobroć»
3. «pomyślność, pożytek»
dobra I
1. «duży majątek ziemski»
2. «rzeczy i wartości potrzebne do życia i rozwoju człowieka»
dobra II pot. «dobrze, zgoda»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego