dobre

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Dobre (miejscowość) -rego, -rem; przym.: dobrski
dobre: do dobrego, ku dobremu
Dobre Miasto Dobrego Miasta, Dobrym Mieście; przym.: dobromiejski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego