Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
uprzedniego
Znaleziono 187 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... to konieczne dla jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Jeżeli uprzednie uzyskanie zgody składającego jest możliwe, przechowawca powinien ją uzyskać przed...
 • ... ich następstw oraz sytuacji, w jakiej podejmowane są decyzje;
  7,
  uprzednie doświadczenia związane z podobnymi sytuacjami decyzyjnymi.
  Podstawowym kryterium rozpatrywania istniejących...
 • ... osób, które miały już kontakt (publikacje zawierające różnorakie łamigłówki umysłowe, uprzednie doświadczenia testowe itp.) z materiałem podobnym do testowego (to drugi...
 • ... i 4 jest prawidłowe. Kołem o obrzeżu kropkowanym pogrubionym zaznaczono uprzednie położenie końca tej nogi (położenie
  z rys. 4.15b). Teraz...
 • ... Tym razem rzecz odbyła się cicho i bez reklamy - zapewne uprzednie fanfary przepisano buchalteryjnie na obecną okazję i zajęto się pospiesznie...
 • ... postrzeganie badacza jako podobnego do siebie, samoocena),

  (2) zmienne charakteryzujące
  uprzednie doświadczenie badawcze osoby badanej, tzn. obraz powstały w rezultacie jej...
 • ... szczególne potępienie; 4) prowadzenie przez sprawcę próżniaczego trybu życia; 5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie; 6) chuligański charakter...
 • ... drugiej.

  System uznawanych wartości, zajmowane postawy, kierowanie się chwilowymi preferencjami,
  uprzednie doświadczenia badawcze, inteligencja, wiedza, temperament współdeterminują styl odegrania wspomnianych ról...
 • ... to głos nowej ery w stosunkach polsko-niemieckich.
  Głos, który
  uprzednie fakty przygotowały i umożliwiły.
  Ważne zmiany zaczęły się jeszcze przed...
 • ... inne możliwe
  wymiary, a mianowicie nieświadomość osobistą i kolektywną, hipotetyczne
  uprzednie wcielenia, wszystkie istoty czujące, całą Naturę a w końcu
  Wszechświat...
 • ... jest rostrum. Warunkiem powstania tego sposobu wydzielania było, rzecz jasna, uprzednie okrycie muszli przez miękkie tkanki. Muszla musiała więc utracić funkcje...
 • ... Computer Output Microfilm = mikrofilm sporządzany na wyjściu z komputera), zakładają uprzednie wprowadzenie pełnego zasobu informacji o zbiorach do pamięci elektronicznej maszyny...
 • ... jedynie mową bez głosu.
  Zarówno metrum, jak i rytm, są
  uprzednie wobec sensu, ale w różny sposób. Uprzedniość metrum jest kulturowa...
 • ... względu na formy jego działania. Dla pełniejszego zrozumienia nieodzowne jest uprzednie, przynajmniej pobieżne, zaznajomienie się z podstawowymi cechami przedsiębiorstwa społecznego w...
 • ... zawodu i wdrożyć do przestrzegania porządku prawnego.
  Art. 52. (26)
  Uprzednie skazanie sprawcy za przestępstwo umyślne albo za podobne przestępstwo nieumyślne...
 • ... wyczerpujących informacji w danej kwestii, tak aby można było wykluczyć uprzednie uzgodnienie przez nich szczegółów zeznań. Analiza dostrzeganych w zeznaniach niezgodności...
 • ... bankierzy podobno na tej gigantycznej inwestycji dobrze zarobili. Najpierw przez uprzednie wykupienie terenów na płaskowyżu, potem przez odsprzedaż tych terenów państwu...
 • ... przełożymy te średniowieczne terminy na współczesne, to powiemy tyle: jedynie uprzednie istnienie dialogu umożliwia monolog. (Mówca zatrzymał się na chwilę, chcąc...
 • ... ode mnie dokumentów. W odpowiedzi poprosiłem w/w panów o uprzednie wylegitymowanie się w celu udowodnienia swojej prawdziwej tożsamości oraz poprosiłem...
 • ... np. weekend, spotkania towarzyskie.
  4. W niektórych miastach istnieje, mimo
  uprzedniego stwierdzenia, wyraźny związek pomiędzy wyborem wzorów wypoczynku codziennego a wyborem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego