Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-porozumienie
Znaleziono 197 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jeden z radnych. Burmistrz, Zbigniew Grzesiak, wyjaśnił, że są trudności w porozumieniu się z Urzędem Rejonowym.
  Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła...
 • ... zatem wielkiej rozwagi i powinna być podejmowana przez samorząd terytorialny w porozumieniu z samorządem gospodarczym. Co więcej, to samorząd powinien wziąć na...
 • ... będzie w pierwszej kolejności zimowego utrzymania ulic. W miarę potrzeby - w porozumieniu z przewodniczącym zespołu koordynacyjnego - w tej strefie organizowany będzie wywóz...
 • ... w Krakowie, brygadier Kazimierz Krzowski.
  Komendanta powiatowego powołuje komendant wojewódzki
  w porozumieniu ze starostą. Krzowski zaproponował na to stanowisko st. kpt. Józefa...
 • ... NFZ został zorganizowany w taki sposób, że część lekarzy skupionych w Porozumieniu nie będzie miała kontraktów na bezpłatne leczenie pacjentów. Ogłaszając konkurs...
 • ... nie znalazła dowodów na istnienie grupy osób działających wspólnie i w porozumieniu z Lwem Rywinem;
  - w pracach nad ustawą Aleksandra Jakubowska ściśle...
 • ... Przezwyciężyć strach

  Trzydziestoletnia zakopianka pomogła ująć dwóch złodziei samochodów. Działając
  w porozumieniu z krakowską policją, wykazała się niezwykłą odwagą. Dała dowód, że...
 • ... pojawiła się wczoraj na większości wielkopolskich poradni. Lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim, którzy nie chcą podpisać kontraktów z NFZ na warunkach...
 • ... iż nowy szef Agencji Wywiadu Andrzej Ananicz ma być powołany w porozumieniu z PO. Kilka godzin później LPR organizuje konferencję prasową. Protestuje...
 • ... NFZ uzgodnił wreszcie treść aneksów do umów z lekarzami skupionymi w Porozumieniu Zielonogórskim. Ciągle jednak nie wiadomo, skąd fundusz weźmie pieniądze na...
 • ... choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) przystąpić niezwłocznie do...
 • ... Polsce kontraktów nie podpisze.
  Umowy między Funduszem a lekarzami skupionymi
  w Porozumieniu Zielonogórskim powinny zostać podpisane do 27 stycznia.
  Lekarze twierdzą, że...
 • ... transport.
  O możliwości oraz sposobie transportu orzeka ekipa medyczna i
  w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.
  3. Odwiedziny w szpitalu.
  Jeżeli ubezpieczony jest...
 • ... Ministerstwa Obrony Narodowej", poz. 12). Ponadto minister obrony narodowej, działając w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, może ustalać pośrednie stawki...
 • ... za koniecznie nieudane, nigdy wszakże udałość ich nie jest pełna.
  W porozumieniu erotycznym, gdzie doświadczenie więzi może być najintensywniej przeżyte, osiągamy bodaj...
 • ... służby zdrowia w ogólnych nakładach inwestycyjnych; sprawy te zostały wynegocjowane w porozumieniu z 16 listopada 1980 roku;
  - postulaty dotyczące poprawy zaopatrzenia w...
 • ... także tworzyć wizerunek kraju za pośrednictwem technik multimedialnych, Internetu - oczywiście w porozumieniu z MSZ. Ważne jest też popularyzowanie świąt narodowych, ale nie...
 • ... Ochrona powietrza, Art. 86):
  3. Minister właściwy do spraw środowiska,
  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze...
 • ... mówili o tym nieszczęsnym napadzie?
  - Nie przypuszczają, żeby sprawcy działali
  w porozumieniu z pracownikami banku.
  - Cóż za niezmierzona łaskawość! - zawołał.
  - To bardzo...
 • ... bez szczególnych następstw, był sprzeciw Jadwigi Staniszkis wobec propozycji zawarcia w porozumieniu klauzuli o uznaniu przez Związek kierowniczej roli PZPR w państwie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego