Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-porozumienie
Znaleziono 197 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... szkołach. Dzieci uczęszczają na lekcje religii zgodnie ze swoim wyznaniem, w porozumieniu z rodzicami. Dzieci rodzin nie przyznających się do żadnej religii...
 • ... ówczesnym prezesem TVP Robertem Kwiatkowskim działali oni w zmowie i w porozumieniu wprowadzając podstępnie i pokątnie zmiany do projektu nowelizacji ustawy o...
 • ... powoływany jest przez premiera na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Gospodarki. Rada nadzorcza Agencji składa się z przewodniczącego...
 • ... po prostu go nie ogłoszono - tłumaczy Renata Furman, rzecznik NFZ.
  -
  W porozumieniu ze stycznia zapisaliśmy, że protestujący lekarze będą mogli uczestniczyć w...
 • ... bo na całą gminę ma być tylko jeden autobus. Radni w porozumieniu z władzami TPN-u muszą tylko zamknąć przewoźnikom drogę do...
 • ... Radzieckiej o wyzwolenie Rabki. Dowództwo 71 pułku Strzeleckiego Armii Radzieckiej w porozumieniu z dowództwem oddziału przydzieliło poszczególne grupy partyzantów do jednostek pułku...
 • ... po czym uciekła razem z pieniędzmi. Okazało się, że działała w porozumieniu z dwoma oszustami z Kórnika, którzy mają na koncie znacznie...
 • ... przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu, podlega...
 • ... ustala każdorazowo, w zależności od przewidywanych zadań, oficer S-4, w porozumieniu z technikiem oraz lekarzem wojskowym.
  Zazwyczaj w skład wysuniętych służb...
 • ... na krótko sparaliżowana. Jak wynika z aktu oskarżenia, Weinrich działał w porozumieniu z rumuńską służbą bezpieczeństwa Securitate.
  Weinrich był także bliskim współpracownikiem...
 • ... Lech Nikolski i Leszek Miller.
  Oni właśnie "działając wspólnie i
  w porozumieniu, w lipcu 2002 r. złożyli za pośrednictwem Lwa Rywina korupcyjną...
 • ... pełni Jolanta Bakałarz.
  Na stanowisko powiatowego inspektora sanitarnego powołuje starosta
  w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Nowotarski starosta 7 kwietnia ogłosił konkurs...
 • ... Narodowego w celu przygotowania i uchwalenia Konstytucji zarządza Marszałek Sejmu, w porozumieniu z Marszałkiem Senatu.
  3. Obradom Zgromadzenia Narodowego przewodniczy Marszałek Sejmu...
 • ... i Polityki Socjalnej.
  § 5. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych
  w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz może w drodze rozporządzenia...
 • ... zakończenie sprawy, które w pewnym stopniu zadowoliłoby obie strony uczestniczące w porozumieniu. Takie napięcia są niezwykle obciążające. Na bieżąco odpowiadamy za młodzież...
 • ... dalszego upraszczania formalności związanych z wydawaniem paszportów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Finansów znosi z dniem 1.04. br. obowiązek...
 • ... strajkowi. Jednocześnie zwrócili uwagę, że niektóre ujęcia wymagają dodatkowych wyjaśnień. W porozumieniu brak jest także ustosunkowania się przedstawicieli "Solidarności" do przedstawionych przez...
 • ... Agencji zapewniał, że była to rutynowa kontrola, a przeprowadzono ją w porozumieniu z marszałkiem Józefem Oleksym.
  W sobotę, gdy komisja przesłuchiwała Leszka...
 • ... Żołnierze narzekali, że do najbliższej meliny muszą chodzić po bagnach. W porozumieniu z radzieckimi towarzyszami od kieliszka przestawili snopki i przesunęli granicę...
 • ... władzą węglarstwa, Najwyższym Namiotem Świata, kierował z Paryża Filippo Buonarroti. W porozumieniu z nim Komitet Lelewela podejmował przygotowania do wznowienia walki zbrojnej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego