Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
znaczeniu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... polityki rolnej oraz przeciwdziałania inflacji. Nie ulega wątpliwości, że kluczowe znaczenie z tego punktu widzenia będzie miał przyszłoroczny budżet. Powinien on...
 • ... ten odcinek - "aura letsza" na tym skrawku kultury ma swoje znaczenie, w dalszych powiązaniach, może i dla całości życia w kraju...
 • ... greckich i łacińskich ksiąg (Kraków 1566).
  Dla rozwoju języka niepoślednie
  znaczenie miała proza sejmowa, mowy wygłaszane po polsku, w szczególności w...
 • ... oczekiwań związanych z piciem alkoholu i to mogło mieć ogromne znaczenie dla otrzymanych wyników. Zastanawiam się czy zadawanie "starych" pytań w...
 • ... się tylko tymi dopuszczonymi, w dodatku najczęściej spotykanymi.
  Przede wszystkim
  znaczenie heroiczne.
  Przez śmierć heroiczną rozumiem śmierć poniesioną przy okazji spełniania...
 • ... co określone przez strukturę fizyczną, znajduje swoje rozwinięcie i zmienia znaczenie za sprawą aktów intencjonalnych świadomości? By odpowiedzieć na to pytanie...
 • ... stanowią dwa nieodwracalne przełomy w historii, których następstwa mają ogromne znaczenie dla świata. Uznając koncepcję "szoku cywilizacyjnego", który rzekomo zajął miejsce...
 • ... w pomieszczeniach zamkniętych 25100 jl/cm3. Struktura jonowa ma istotne znaczenie zdrowotne. Ogólnie można powiedzieć, że jony o ładunku dodatnim oddziałują...
 • ... zasad, wskazanych w art. 17.
  § 3. Jeżeli braki mają istotne
  znaczenie dla dalszego istnienia spółki i nie będą usunięte pomimo upływu...
 • ... tylko 8,74 m/sek-2. Fakt ten ma duże znaczenie dla przyszłych wypraw astronautów. Zmniejszone przyśpieszenie w polu grawitacyjnym planety...
 • ... przyjezdni zdecydowanie przewyższali nasz zespół warunkami fizycznymi, co miało kluczowe znaczenie w walce na desce. Do szatni obydwa zespoły schodziły przy...
 • ... makrofagi i resztki rozpadających się komórek. Tkanka ta ma ważne znaczenie funkcjonalne. Stanowi ona mechaniczną przeszkodę dla chłonki, która musi przeciskać...
 • ... spędzany (lepiej jest powiedzieć "wiązany") ze środkami masowymi ma wielkie znaczenie społeczne. Oczywiście istnieje poważna różnica zdań co do wartości tego...
 • ... w architekturze, literaturze czy filozofii. Jeśli ten termin ma jakieś znaczenie, jest ono inne dla każdej z tych dziedzin. W filozofii...
 • ... krwi, nadciśnienie tętnicze, otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie papierosów.
  Pewne
  znaczenie mają także czynniki psychospołeczne i sposób, ,w jaki człowiek radzi...
 • ... zagraniczną (przeważnie niemiecką) rejestracją.
  W utwierdzaniu wartości ludowych rzeźb duże
  znaczenie miały konkursy z nagrodami, przeprowadzane przez muzea, a zwłaszcza Muzeum...
 • ... Jak się potem okaże, "jakość" wykonania tego zadania ma decydujące znaczenie dla najważniejszych parametrów radaru, ale to potem. Tymczasem do wyjaśnienia...
 • ... tej ambasady dokona się transformacja, która może mieć nie mniejsze znaczenie dla powodzenia procesu stabilizacji Iraku niż przekazanie władzy irackiemu rządowi...
 • ... się od pierwszego brakiem konotacji fizycznej i nacjonalistycznej, a ma znaczenie w swej istocie duchowe i uniwersalistyczne: "Nie ma już różnicy...
 • ... po której wyruszyła procesja pod krzyż. Ks. proboszcz przypomniał jakie znaczenie ma krzyż w życiu człowieka, w historii. - Ten krzyż na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego