Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
znaczeniu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... różnych kulturach te same znaki mogą mieć, jak wiadomo, odmienne znaczenie; czy państwo czytali Kocią kołyskę?
  Jeszcze zimniej: a jeśli to...
 • ... Trybunału Stanu) są łatwiejsze w realizacji i mają przede wszystkim znaczenie propagandowe, które może być użyteczne w kampanii wyborczej, ale nie...
 • ... Dydaktyka. - A
  może wolisz piechotą? Miałoby to dla ciebie poważne
  znaczenie wychowawcze.

  Ale Rudy wszystko załagodził. Wpakował plecaki na dach autobusu...
 • ... rozpoczyna przygodę istnienia.
  Teorie początku świata mają dla nas głównie
  znaczenie psychologiczne. Przyzwyczajeni do własnego istnienia, wtopionego tak silnie w istnienie...
 • ... ekonomicznej dają podstawy do nowego spojrzenia na problem praw własności.
  Znaczenie struktury własności jest jasno podkreślane przez teorię kontraktów niekompletnych zainicjowaną...
 • ... Narodowego, będzie wielkim wyzwaniem ze względu na jego szczególne międzynarodowe znaczenie ekologiczne".
  Przypomnieć należy, że Rezerwat Biosfery to "obszar unikatowy w...
 • ... na poziom i kierunki produkcji rolniczej aglomeracji bydgosko-toruńskiej, duże znaczenie posiada położenie w stosunku do rynków zbytu i ośrodków przemysłu...
 • ... typ ekspresji wykorzystując
  mechanizm kontaminacji.
  Warto zwrócić uwagę na duże
  znaczenie praktyki alternatim w koncepcji formy
  mszy chorałowych. Praktyka ta zapewnia...
 • ... że lód jest lżejszy od wody ma w przyrodzie ogromne znaczenie. Gdyby było odwrotnie, wówczas w okresie zimowym zamarzanie wody postępowałoby...
 • ... Kształtując dyscyplinę swoich podwładnych dowódca powinien pamiętać, że bardzo duże znaczenie ma właściwe oddziaływanie środowiska. Socjologiczne badania środowiska wojskowego wykazały, że...
 • ... Jeżeli będziemy potrafili wystarczająco mocno zaprotestować, może to mieć spore znaczenie. Do tej pory takich głosów jeszcze nie było. Wiele zależy...
 • ... ze względu na to, że reaktory są najważniejszym źródłem neutronów. Znaczenie reaktorów jądrowych wybiega jednak daleko poza reakcje powodowane przez neutrony...
 • ... władzy doprowadziły w końcu do sytuacji, w której planowanie zachowało znaczenie niemal wyłącznie rytualne (Poznański 1996). W 1982 r., po wprowadzeniu...
 • ... wzorca w przyszłości się do nich odwoływać. Ma to kapitalne znaczenie zwłaszcza w długich dokumentach o wielopoziomowej strukturze. Poza przyspieszeniem samego...
 • ... to trzeba taktyczno-operacyjnym umiejętnościom i talentom gen. Sikorskiego ".
  Istotne
  znaczenie w powodzeniu tych działań miało odbicie z rąk rosyjskich 15...
 • ... Dobrym przykładem może być slogan: "Och, jaki ach", który uzyskuje znaczenie dopiero w wyniku zestawienia z obrazem, zatem jest pojemny. Fraza...
 • ... o innych zagadnieniach dotyczących wspólnych interesów.
  W sprawach o szczególnym
  znaczeniu społecznym w zarządzaniu zakładem prący mogą uczestniczyć również zainteresowani obywatele...
 • ... sposób potwierdzają własne wysokie wymagania wobec osób duchownych. W takim znaczeniu antyklerykalizm staje się udziałem wielu świeckich, a nawet duchownych.
  - Część...
 • ... roku niemieckie siły okupacyjne na terenie Polski szybko traciły na znaczeniu. Czteroletnia wyczerpująca wojna, klęska militarna były czynnikami powodującymi osłabienie woli...
 • ... Litwy jako rozległego obszaru między Bałtykiem i Prypecią, nie w znaczeniu narodowym. Wspomniałem o "co by było gdyby". Popuszczając wodze fantazji...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego