Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
znaczeniu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... cieszące się kiedyś uznaniem za granicą, straciły na wartości i znaczeniu. Dotyczy to na przykład wódki "Wyborowej". Warto obliczyć, ile Polska...
 • ... za najdoskonalszą formę praktyki religijnej, należy szukać także
  w szczególnym
  znaczeniu, jakie przypisywał on tradycji. Dogen uważał bowiem,
  że dzięki bezpośredniemu...
 • ... cudzysłowu), jest kamieniem probierczym "duszy religijnej" w najszerszym tych słów znaczeniu: w takim mianowicie, że religijna jest również dusza niewierzącego, który...
 • ... i kompleksów żelaza z siarką w związkach organicznych o kluczowym znaczeniu fizjologicznym, zatem pierwotnych ewolucyjnie. Kryształy pirytu mogły być podłożem pierwszych...
 • ... aktywność banku centralnego w oddziaływaniu na podaż pieniądza w szerokim znaczeniu. Analizując instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza będziemy jednak...
 • ... wciąż rośnie. We współczesnych warunkach nawet niewielkie pododdziały zyskują na znaczeniu: koczujące pododdziały rakiet taktycznych, pozostające w zasadzce dywizjony rakiet przeciwlotniczych...
 • ... grubą przesadą zaliczanie mnie do grona dziesięciu osób o takim znaczeniu.
  Obejmując rządy w TVP, powiedział pan, że ma do tego...
 • ... ze strony konkurentów, którzy mogą wprowadzić dobra substytucyjne.
  W takim
  znaczeniu konkurencja jest określana jako rozszerzona rywalizacja.
  Wszystkie pięć sił konkurencyjnych...
 • ... tkwi urok i siła przyciągająca badań percepcyjnych. Percepcja wizualna w znaczeniu kantowskim jest swojego rodzaju synopsją, podświadomym łączeniem wrażeń i spostrzeżeń...
 • ... nim Bóg panujący nad mocami Wszechświata. Używane więc było w znaczeniu - Bóg mocy, a w przekładzie greckim Pantokrator. W wizji symbole...
 • ... nie mamy żadnej intuicji nicości - podobnie jak intuicji istnienia - w znaczeniu niewarunkowym i podobnie jak istnienie rozumiemy intuicyjnie tylko w postaci...
 • ... państwowych wynikających z ustaw samorządowych. Jest to bardziej fakt o znaczeniu propagandowym niż sposób dystrybucji uprawnień własnościowych, bowiem postulat współzarządzania czy...
 • ... bez większego skutku. Natomiast Portugalia wespół z Hiszpanią zyskają na znaczeniu, podniesie się zwłaszcza prestiż króla Juana Carlosa. Natomiast Rzym, miasta...
 • ... Do pewnego momentu wielkość udziałów Chiguezy świadczyła zatem o jej znaczeniu dla firmy. Teraz już wszakże mówiła więcej o znaczeniu firmy...
 • ... do łóżka

  Wioletta T. była kobietą w każdym słowa tego
  znaczeniu. Wszystko miała na swoim miejscu i nie było mężczyzny, który...
 • ... że zagadnienie "natury", "istoty" Boga jest zagadnieniem pierwszoplanowym, o kluczowym znaczeniu dla całej teodycei. Metafizykę Boga musi poprzedzać ontologia Boga, tj...
 • ... wieloznaczności, wynikającej z celowego tworzenia trudności w ostrym określeniu zależności znaczeń. Określenie pełnego znaczenia komunikatu jest wtedy odraczane. Wymaga pełnej interpretacji...
 • ... strona młodopolskiej estetyki ekspresyjnej: ekspresywizm był nie tylko koncepcją dotyczącą znaczeń i sytuacji dzieła sztuki, był także podstawą ich oceny.
  Charakterystyczne...
 • ... do kolejnej zagadki otwartego świata: w jaki sposób świat abstrakcyjnych znaczeń może wpływać na zachowanie się człowieka? "Świat znaczeń" jest tu...
 • ... z ludzkiego języka, który od początku do końca jest pełen znaczeń stworzonych przez ludzi. Nauki empiryczne starają się zmniejszyć ten efekt...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego