Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w jakiej mierze
Znaleziono 27 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w Helsinkach w roku 1952.
  PYTANIE
  W Sejmie zadano pytanie
  w jakiej mierze konieczność pełnego zabezpieczenia potrzeb Olimpiady wpłynęła na zaostrzenie trudności gospodarczych...
 • ... dalszą pracę samokształceniową w zakresie historii chemii. Trudno mi rozstrzygnąć w jakiej mierze są to uchybienia ze strony autora, w jakim stopniu zaś...
 • ... organizacyjnych, nazwany rekonstrukcją organizacyjno-techniczną. Wobec tego analiza winna wykazać w jakiej mierze działalność koordynacyjna zjednoczeń wiodących przyczynia się do realizacji tego zadania...
 • ... lepsze? Co i jak "namalować", czyli jak skomponować kadr. To w jakiej mierze zdjęcie będzie udane, zależy w absolutnej większości od CIEBIE, w...
 • ... produkcyjnego oraz od wpływu działalności człowieka, a więc od tego, w jakiej mierze wykorzystuje on istniejący potencjał produkcyjny gospodarstwa.
  By uzyskać odpowiedź na...
 • ... do sprawców samobójstw. Powstaje pytanie, najogólniej rzecz ujmując, czy (i w jakiej mierze) izolacja w więziennej celi i związane z nią rygory, odmienne...
 • ... rodzinne tradycje Worcella, mickiewiczowskiej Trybuny Ludów czy spisek księdza Ściegiennego.
  W jakiej mierze można jednak wiązać z wzorami znad Newy konkretne przejawy działalności...
 • ... od stopy inflacji. Innym wpływającym na to czynnikiem jest to, w jakiej mierze inflacja jest antycypowana. Gdy podmioty w pełni antycypują przyszłą inflację...
 • ... Odpowiedzią są moje koncerty. Zapraszamy.

  Poddaje się pani wpływom męża ?
  W jakiej mierze ? Czy tylko w wyborze repertuaru?
  Uwielbiam poddawać się wpływom męża...
 • ... pory nie została jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięta na gruncie polskiego prawa. W jakiej mierze film dokumentalny może korzystać ze środków fabularnych i uzupełniać nimi...
 • ... figury, ani jednego akcentu prawdy artystycznej. Jest to naoczna demonstracja w jakiej mierze teatr, który jest czymś innym niż literatura, zależy od literatury...
 • ... celu ostatecznego i kontroluje wszystkie etapy budownictwa socjalistycznego, czy i w jakiej mierze przyspieszają bądź opóźniają stworzenie społeczeństwa socjalistycznego".
  Artykuł najwyraźniej ma stanowić...
 • ... porównanie trendów analizowanych zjawisk.

  Problemem otwartym pozostaje to, czy i
  w jakiej mierze możliwe i uprawnione jest wnioskowanie o zależności obu typów zachowań...
 • ... Tajemnicę?", etc.
  I wówczas w popłochu biedzę się nad rozszyfrowaniem,
  w jakiej
  mierze
  te złowieszcze informacje odnoszą się do mnie, aż dostaję
  dreszczy...
 • ... Nowa elita polityczna Polski w dużej - choć ciągle nie wiemy, w jakiej - mierze rekrutuje się z tych, którzy przynajmniej raz w życiu zahaczyli...
 • ... zatem badania dwóch różniących się zbiorowości: powstaje kwestia czy i w jakiej mierze są one porównywalne. Wydaje się, że analiza taka jest możliwa...
 • ... policyjnych jednostek antyterrorystycznych także do zwalczania żydowskich ekstremistów. Przyszłość wykaże, w jakiej mierze może to być skuteczny środek zapobiegawczy.

  W przeszłości policja i...
 • ... których już nawet "mówić nie warto". Należy wręcz zastanowić się, w jakiej mierze pewne formy nadużyć nie są w Polsce systemem.
  Jest także...
 • ... kontrolna), miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakiej mierze uzasadniona jest teza o istnieniu wad organicznych, stanów fizjologicznych lub...
 • ... przed wyobraźnią, i on także ich nie przekroczył.
  Czy i
  w jakiej mierze idee estetyczne romantyków, ich marzenia o pełnej swobodzie twórcy mogły...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego