tył

Wielki słownik ortograficzny PWN

tył tyłu, tyle; tyły, tyłów
tyć tyję, tyją
tyle tylu, tyloma a. tylu
tyle co: tyle co zawsze, tyle co nic
tyle że by (np. Pewnie się zgodzi, tyle że by musiał się wrócić.)

Słownik języka polskiego PWN

tył
1. «tylna strona czegoś»
2. «u człowieka: część ciała po stronie pleców; u zwierząt: część ciała położona najdalej od głowy»
3. «przestrzeń znajdująca się poza kimś lub czymś, kierunek przeciwny do kierunku patrzenia»
4. euf. «pośladki»
5. euf. «część ubrania okrywająca pośladki»

• tyłeczek
tyły
1. «obszar położony poza frontem działań wojennych»
2. «ogół sił i środków przeznaczonych do zaopatrywania wojsk we wszystko, co jest im niezbędne na polu walki»

• tyłowy
tyć «przybierać na wadze»
tyle I
1. «zaimek wskazujący na ilość lub liczbę rzeczy albo osób, określoną za pomocą gestu lub wymienioną w wypowiedzi poprzedzającej daną lub następującej po niej, np. Możemy porozmawiać parę minut? – Tyle możemy.»
2. «zaimek komunikujący o dużej ilości lub liczbie rzeczy albo osób, pociągającej za sobą konsekwencje, o których mowa w zdaniu podrzędnym, np. Przynieś tyle krzeseł, żeby wszyscy mogli usiąść.»
3. «zaimek wskazujący na taką samą liczbę, ilość lub skalę czegoś, o jakiej jest mowa w zdaniu podrzędnym, np. Ma tylu zwolenników co przeciwników.»
tyle II
1. «zaimek komunikujący o dużej ilości zdarzeń, która może pociągać za sobą konsekwencje, o których jest mowa, np. Tyle chodziła, że aż nabawiła się odcisków.»
2. «zaimek komunikujący o małej ilości, liczbie lub skali, która ogranicza się do tego, o czym jest mowa w zdaniu podrzędnym, np. Tyle zrozumiała, że ktoś ją gdzieś zaprasza., lub o takiej samej liczbie, ilości lub skali czegoś, o jakiej jest mowa w zdaniu podrzędnym, np. Napisał tyle, ile umiał.»
3. «zaimek, który wraz z poprzedzającym przyimkiem na komunikuje, że stopień lub zakres danego stanu rzeczy jest wystarczający do uzasadnienia tego, o czym mowa, np. Był na tyle sprytny, że wszystko przewidział.»
4. «zaimek, który wraz z poprzedzającym przyimkiem o wprowadza wyrażenie charakteryzujące stopień, w jakim można urzeczywistnić lub wyjaśnić to, o czym jest mowa, albo otwiera zdanie zamykające wypowiedź na jakiś temat lub przerywające ją na jakiś czas, np. Była o tyle rozsądna, że nie mówiła o tym.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tyle samo
9.02.2015
Szanowni Państwo!
W rozmowie ze znajomymi uświadomiłem sobie, że nie umiem liczyć do tylu co oni. Bo (nie chcąc zostawiać tyla samego) czy umiem liczyć do tylu samo/tylu samych/tylu samu/tyla (za Doroszewskim) samego? Czy tyle samo odmieniać tak samo jak tak samo, czyli wcale, czy jak to samo? Czy tyle samo jest przysłówkiem, liczebnikiem czy ich połączeniem? W wyniku generatywnej burzy mózgów nie zabraknie mi przecież w klasie tylorga samorga dzieciorga [cyborga].
Z poważaniem
tyle tylko (,) że
2.06.2012
Szanowna Pani, Szanowny Panie,
chciałabym zapytać o wyrażenie tyle tylko że. Czy zapisywać je bez przecinka (jak tylko że, tyle że), czy z przecinkiem: tyle tylko, że…?
Z poważaniem
Katarzyna Rajko
Tyle co
10.11.2015
Szanowna Poradnio!
Czy należy wstawić przecinek w zdaniu: Podawano tam kawę po wiedeńsku, która miała z Wiedniem tyle wspólnego, co ryba po grecku z Grecją? Jeśli tak (lub nie), to jak należy to motywować?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tylko na wskazany przez ministerstwa cel. Dlatego włodarze gmin utyskują: - Tyle mamy samorządności, ile własnych pieniędzy z podatków.
    Każdy kij ma...
  • ... Centralnym Zarządzie Więziennictwa, spodziewa się, że firmy przywięzienne pozostaną państwowe. Tyle jest tu barier i ograniczeń, że trudno byłoby znaleźć inwestora...
  • ... Kroege'a to ubawiło.
    - Słyszałeś? - spytał niewidocznego Chico, zajętego gdzieś w
    tyle samolotu nieustającą walką z aparaturą, jaką wypchany był ów pękaty...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!