Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
behawioralny
Znaleziono 82 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... W ostatnich latach opracowano nowe metody psychoterapii, m.in. poznawczo-behawioralne, ukierunkowane na radzenie sobie z objawami psychotycznymi, które w istotny...
 • ... prosty, ale skutkuje prawidłową i szybką akcją.
  Sukces idei sterowania
  behawioralnego według Brooksa [19], metody sterowania
  z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronych...
 • ... silnym rozwojem komponentu poznawczego postawy, a w pewnych sytuacjach także behawioralnego, okazuje się efektywna w stosunku do obiektów angażujących. Wobec obiektów...
 • ... współdziałając z warstwą bardziej elementarną. R. Brooks -inicjator idei sterowania behawioralnego -oprogramowywał
  systemy sterujące, stosując metody automatów skończonych (automatów o skończonej...
 • ... są systemy o strukturze hierarchicznej. Alternatywą są tzw. systemy sterowania behawioralnego. Problemowi temu poświęcimy również trochę uwagi, zajmując się głównie systemami...
 • ... przyczyny takich, a nie innych zachowań oraz określić charakter "pola behawioralnego", inaczej mówiąc - ogólnych postaw respondenta, warunkujących sposoby jego zachowywania się...
 • ... itp.) metodami analizy ankiet, zgłoszeń itp.;
  4) określenie charakteru środowiska
  behawioralnego (przewidywanych modeli zachowań, w których uczestniczyć mają badane jednostki), ukierunkowana...
 • ... funkcyjnej. Struktura formalna może być budowana według modelu biurokratycznego lub behawioralnego. Model biurokratyczny akcentuje zalegalizowany system hierarchicznej władzy formalnej i powiązania...
 • ... Trzeba jednak mieć na uwadze, że sama analiza zachowań typu behawioralnego nie wystarcza. To, co obserwujemy i empirycznie możemy zbadać, dotyczy...
 • ... na procedury doboru środków w trakcie realizacji celu. Określenie komponentu behawioralnego postawy pozwala przewidywać zachowania wobec obiektu wyłącznie rozpatrywania względnej siły...
 • ... w życiu organizacji, są aktywni i prospołeczni.
  Kolejny kierunek szkoły
  behawioralnej bada tzw. zachowania organizacyjne, obejmujące szersze spektrum zagadnień niż stosunki...
 • ... pracy, kontrolowani i karani. Teoria Y i pogląd właściwy szkole behawioralnej zakładają, że praca jest naturalną potrzebą, ludzie są wewnętrznie motywowani...
 • ... zasobów wewnątrz firmy.
  Największe kontrowersje wzbudza bezpardonowy atak twórców szkoły
  behawioralnej na głęboko zakorzenioną w teorii ekonomii koncepcję optymalizacji (a tym...
 • ... wybory ekonomiczne w przedsiębiorstwie sprowadzają się więc, zdaniem przedstawicieli szkoły behawioralnej, do poszukiwania rozwiązań zadowalających, które czynią zadość oczywistym ograniczeniom i...
 • ... C. Means oraz R.A. Gordon. Wykorzystują też dorobek szkoły behawioralnej (mimo krytyki niektórych jej założeń). Eksponują oni w swoich pracach...
 • ... behawioralnej teorii przedsiębiorstwa. Broniąc teorii tradycyjnej zarzucają oni zwykle szkole behawioralnej, że nie docenia wpływu ograniczoności zasobów na procesy gospodarowania i...
 • ... istotny wpływ na ich treść. Wielkie firmy muszą, według teorii behawioralnej, wypracować pewne standardowe reguły i procedury podejmowania decyzji. Te reguły...
 • ... rynku w okresach wyjątkowej niepomyślności.

  Szkoła behawioralna - podsumowanie

  Najmocniejszym punktem
  behawioralnej teorii przedsiębiorstwa jest, zapewne, umiejętne wkomponowanie czynników wewnątrzorganizacyjnych, w tym...
 • ... firmy. W związku z tym, ważnym wnioskiem wynikającym z analizy behawioralnej jest stwierdzenie, że różne organizacje "produkują" różne decyzje, a tryb...
 • ... poziomu, ale i struktury wydatków.  Koncepcja zadowalającego minimum

  Specyfika teorii
  behawioralnej przejawia się przede wszystkim w sposobie interpretacji wyborów ekonomicznych dokonywanych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego