Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
optymalnych
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zależności,
  - liczba zmiennych opisujących wybranych spośród zmiennych potencjalnych do zespołu
  optymalnego j -tej zależności,
  - łączna liczba zmiennych opisujących umieszczonych w zespołach...
 • ... wymaga uzasadnienia. Z natury tych funkcji wynika, że wybór rozwiązania optymalnego, ze zbioru rozwiązań dopuszczalnych, opiera się na zasadzie poszukiwania maksimum...
 • ... pamiętać, że właśnie rozpoznanie i w miarę możności przestrzeganie własnego optymalnego rytmu snu i czuwania, indywidualnej normy, zapewnić może lepsze funkcjonowanie...
 • ... województwa) należy opracować potencjalne scenariusze, aby dać samorządom terytorialnym możliwość optymalnego wyboru. Trzeba też przyjąć, że poszczególne regiony kraju mogą się...
 • ... tylko tyle można chyba powiedzieć w poważnej dyskusji na temat optymalnego zróżnicowania dochodów.
  Po drugie - nawet jeśli pominąć problem określenia pożądanego...
 • ... dynamicznego procesu zmian instytucjonalnych. Nie chodzi więc o wybór jakiegoś optymalnego systemu. Nie jest bowiem jasne, który z istniejących "modeli" kapitalizmu...
 • ... organizmu jest warunkiem zachowania homeostazy, czyli możliwości powrotu do stanu optymalnego w przypadku jakichkolwiek zewnętrznych zakłóceń, a tym samym do zachowania...
 • ... Twierdzenie to ma liczne zastosowania do teorii równań różniczkowych, teorii optymalnego sterowania i innych.
  Przekształcenia postaci . Niech będzie przekształceniem ciągłym Y...
 • ... polegającą (z reguły) na losowym wyborze działania, wedle uprzednio wyliczonego, optymalnego rozkładu prawdopodobieństwa. Chyba że osoba, o której mowa, zna teorię...
 • ... i ostrożnie odkleić zaczynając od końców ku środkowi.
  Dla uzyskania
  optymalnego efektu po zastosowaniu płatka zalecamy użycie toniku NIVEA VISAGE oraz...
 • ... drugorzędne.
  Tym, co upodabnia oba podejścia jest dążenie do końcowego,
  optymalnego - w danych warunkach - rozwiązania (celu) oraz syntetyczne rozpatrywanie zjawisk.
  Podobieństwo...
 • ... itp. W projektowaniu pionowym terenów chodzi więc o znalezienie najlepszego, optymalnego rozwiązania ukształtowania terenu, właściwego przebiegu tras komunikacyjnych, właściwego usytuowania budynków...
 • ... Ale wydawców bym nie winił. Nie ma sposobu na oszacowanie optymalnego nakładu. Jest raczej zabawa w ciuciubabkę. A jak się nie...
 • ... zmiennych opisujących. Metodę ustalania regresji I rodzaju oraz wybór zespołu optymalnego zmiennych opisujących omówiono szczegółowo w rozdziale 2.2.2. i...
 • ... wszędzie, gdzie ona występuje - nigdy nie będziemy państwem zdolnym do optymalnego rozwoju. Nie wolno dopuścić do dziedziczenia biedy! Nadchodzący czas trzeba...
 • ... sprecyzowane poglądy na temat obrazu produktu, pozycjonowania stałej reklamowej i optymalnego zapisu informacji w poszczególnych kodach.
  Afekt ojcowski jest dobrze znanym...
 • ... c) Oświetlenie pomieszczeń bibliotecznych winno spełniać postulat zapewnienia użytkownikom biblioteki optymalnego oświetlenia naturalnego i sztucznego, zgodnie z przepisami bhp.;
  d) Pomieszczenia...
 • ... gospodarki na kadry kwalifikowane rodzi trudny do rozwiązania problem określenia optymalnego tempa rozwoju edukacji ponadobowiązkowej. Wprawdzie w miarę rozwoju gospodarczego występuje...
 • ... z informacją o popycie i podaży na rynku pozwalają dokonać optymalnego ekonomicznie wyboru. Płyną z tych obrazów fundamentalne zasady konstrukcji operatywnego...
 • ... i mężczyzny. Bogaty materiał dla ruchu feministycznego, a także brak optymalnego modelu rodziny. Pani Poręcka zwróciła uwagę na kontrast pomiędzy rzeczywistością...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego