Wysokie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wysokie (miejscowość) -kiego; przym.: wysocki
Wysokie Mazowiec•kie Wysokiego Mazowiec•kiego, Wysokiem Mazowiec•kiem; przym.: wysokomazowiecki
Wysoka (miasto) -kiej, -ką; przym.: wysocki

Słownik języka polskiego PWN*

chmury wysokie «chmury znajdujące się na wysokości od 7000 do 15000 m»
torfowisko wysokie «torfowisko powstałe w bezodpływowych zagłębieniach terenu»
wysoki
1. «taki, w którym odległość między podstawą a wierzchołkiem jest duża; o ludziach: mający duży wzrost»
2. «mający pewną odległość między podstawą a wierzchołkiem»
3. «znajdujący się w dużej odległości w górę w stosunku do jakiegoś punktu odniesienia»
4. «zajmujący pierwsze lub ważne miejsce w jakiejś hierarchii»
5. «mający dużą wartość, duże znaczenie»
6. «znaczny pod względem natężenia, intensywności»
7. «o głosie, dźwięku: mający dużą częstotliwość drgań»
8. «szlachetny i wzniosły»

• wysoko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego