Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
behawioralne
Znaleziono 82 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... łatwy do spełnienia w przypadku dyscyplin naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych, a więc i w przypadku psychologii. Jednym z powodów, dla...
 • ... przez badacza.

  To na polu badań empirycznych prowadzonych w naukach
  behawioralnych dokonano w ostatnich kilkudziesięciu latach istotnych ustaleń na temat roli...
 • ... psychologii, a także w pozostałych dyscyplinach naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych, badanie naukowe można traktować jako proces rozwiązywania problemów (Nickles, 1988...
 • ... zasobem różnorodnych, niekiedy odległych od siebie metod. Obok metod racjonalnych, behawioralnych, wywodzących się z rozmaitych szkół i kierunków teoretycznych, istotne miejsce...
 • ... poważne kłopoty nie tylko psychologom, ale także przedstawicielom innych nauk behawioralnych (wszak nie są od nich uwolnieni ani pedagogowie, ani socjologowie...
 • ... itp.) metodami wywiadu bezpośredniego.
  c) Analiza zachowań osobniczych
  1) reakcji
  behawioralnych na oddziaływanie bodźców bezwarunkowych (reaktywności wrodzonej) w rozbiciu na typy...
 • ... kontakt wzrokowy.

  Uczenie i poznawanie - terapie behawioralno-poznawcze
  W terapiach
  behawioralnych jednym z ważniejszych stwierdzeń jest to, że pojawianie się określonych...
 • ... przekonania i sposoby zachowań decydują o własnych postawach i reakcjach behawioralnych. Jest więc ona niejako modelem zachowań. W początkowym okresie życia...
 • ... profesorów pedagogiki i psychologii.

  W badaniach empirycznych prowadzonych w naukach
  behawioralnych trudno - z uwagi na ich psychologiczny charakter - spełnić fundamentalny warunek...
 • ... rozdziale, są w jakiejś mierze trafne i dla innych dyscyplin behawioralnych. Nauka jest, tak naprawdę, jedna - niezależnie od szerokości geograficznej kraju...
 • ... w badaniach reakcji automatycznych organizmu, zarówno biochemicznych, fizjologicznych, jak i behawioralnych (odruchy bezwarunkowe, taksje itp.);
  b) metody jakościowe weryfikowalne jedynie sposobem...
 • ... koewolucji rośliny i zwierzęta wykształciły wiele przystosowań morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych, które zapewniają im koegzystencję (SOUTHWOOD 1985).
  Do właściwości biologicznych gleb...
 • ... mogła odczytać z jenu zachowania? Tak potężne błędy w algorytmach behawioralnych? Sprawdziłu swą barierę osmotyczną, ale nic nie wyciekało w Plateau...
 • ... do tej samej klasy.
  Deklaratywny charakter sądów budowanych na komponencie
  behawioralnym postawy modyfikowany jest też przez warunki, od których uzależnione jest...
 • ... one dekompozycją i zasadami współpracy wyróżnionych części składowych. W sterowaniu behawioralnym części są odpowiedzialne za różne zachowania, począwszy od zachowań najprostszych...
 • ... następnie generowane są sterowania powodujące jej realizację [152], w sterowaniu behawioralnym warstwy niższe mogą generować zachowania bez działania warstw wyższych, a...
 • ... na postawy oparte na komponencie kognitywnym, komponencie emocjonalnym oraz komponencie behawioralnym.
  Efektywna konstrukcja przekazu reklamowego wymaga też uwzględnienia procesu zmiany postawy...
 • ... niskiej złożoności poznawczej, słabo rozwiniętym komponencie emocjonalnym i nieokreślonym komponencie behawioralnym. Osiągnięcie zgodności między obrazem produktu, marką kodowanej w wiadomości, a...
 • ... punktu widzenia turysty, rzeczywistą kolejność znaczenia bodźców, zarówno pod względem behawioralnym, jak i poznawczym, przy czym najważniejsze jest postrzeganie wizualne, inaczej...
 • ... chwyty adaptacyjne i wiele "technicznych" podpórek (Hall 1987). W ujęciu behawioralnym kultura jest zbiorem modeli zachowań, w tworzeniu których dominującą rolę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego