Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
implikacja
Znaleziono 35 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Bolzano,
  Russell, Chwistek i Peano!
  Wynikanie jest relacja,
  Jest stosunkiem
  implikacja!

  Do you understand? Logika stosunków daje skrzydła - tak mówił Bertrand...
 • ... itd. Jest to więc stricte bioekologiczna dziedzina wiedzy o dużych implikacjach praktycznych, zwłaszcza w stosunku do nauk medycznych. W kierunku drugim...
 • ... jest wiedza o długofalowych skutkach działań człowieka i ich międzynarodowych implikacjach.
  Kraje Europy Zachodniej zrobiły bardzo wiele na rzecz ochrony środowiska...
 • ... odbiorcą nowego testu) zapoznał się z teorią i jej praktycznymi implikacjami poprzez przestudiowanie, wskazanej w podręczniku oryginalnego testu, literatury (nie dość...
 • ... oddzielny rozdział percepcji wizualnej wraz z jej psychologicznymi i kulturowymi implikacjami. Jest to tym bardziej uzasadnione, że zarówno metody badawcze, jak...
 • ... jedne, nie sposób abstrahować od drugich. Wybór grup odniesienia jest implikacją ogólniejszych postaw, a w szczególności aspiracji jednostki. Te zaś kształtują...
 • ... czy też proste implikacje, narażają na znany paradoks związany z implikacją materialną. Również i te kłopoty nie są obce innym naukom...
 • ... przez księży szczególnie głośno jest teraz w USA, problem ma implikacje ogólnoświatowe. Wymienia się podobne problemy m.in. w Irlandii, Wielkiej...
 • ... wskaźnikami mają charakter wyjaśnień częściowych; równoważności bowiem, czy też proste implikacje, narażają na znany paradoks związany z implikacją materialną. Również i...
 • ... je znaleźć w czasopismach medycznych. Najwięcej zainteresowania budzą bowiem patologiczne implikacje reakcji RFT i stresu oksydacyjnego. Nikt nie wątpi już dzisiaj...
 • ... niezbywalnym, osadzonym w ludzkiej naturze
  prawie do wolności ma doniosłe
  implikacje w nauczaniu społecznym
  Kościoła oraz w jego relacjach ze światem...
 • ... ale rzadko krytycznie konfrontowany z praktyką współczesnego kapitalizmu, a jego implikacje w odniesieniu do socjalizmu całkowicie ignorowane. Tymczasem, przewidywania Schumptera dotyczące...
 • ... 1985) w badaniach nad semiologią percepcji. Rozróżnienie to ma duże implikacje metodyczne, w każdym bowiem przypadku odbiorca stosuje inne kody do...
 • ... tego rozróżnienia.
  Problem rodzajów dewiacji i typów naznaczeń ma poważne
  implikacje, jeśli idzie o ocenę przydatności założeń i twierdzeń proponowanych przez...
 • ... stosunku do treści niezgodnych. Postawy ułatwiają więc przetwarzanie informacji, zawierających implikacje wartościujące zgodne z dotychczasowymi poglądami.
  Postawy wobec obiektów w otoczeniu...
 • ... to wizja przyszłości rozpaczliwa, fatalistyczna a ze względu na swe implikacje, moralnie i politycznie katastroficzna".
  Jest też fałszywa, twierdzą i Pfaff...
 • ... także i po 11 września. Są retoryczne, ale mają głębokie implikacje".
  To prawda. Niepodobna prowadzić jakiejkolwiek polityki nie wiedząc, kim się...
 • ... Blaine oczywiście wiedział doskonale, że gospodarcza ekspansja ma również swoje implikacje polityczne. Szczególnym terenem jego zainteresowania była Ameryka Łacińska. Blaine, mając...
 • ... np. Y1) wymaga niższej niż w poprzedniej sytuacji stopy procentowej. Implikacje nowych warunków równowagi bilansu płatniczego powinny być oczywiste, np. w...
 • ... Kornaia, sytuacja niedoboru - której analizie poświęcamy tyle uwagi - ma istotne implikacje dla efektywności gospodarczej i w sektorze gospodarstw domowych i przedsiębiorstw...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego