dobry

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dobry; dobrzy; lep•szy
dobry (ocena szkolna, skróty: db., db)
Dobry Pasterz (= Chrystus) Dobrego Pasterza
Dobra (miejscowość) -rej, -rą; przym.: dobrski
dobra (majątek) dóbr
dobra (dobrze, zgoda)
Dobre (miejscowość) -rego, -rem; przym.: dobrski
dobre: do dobrego, ku dobremu
Lep•szy (nazwisko) Lep•szego, Lep•szym; Lep•szowie (a. Lep•si), Lep•szów (a. Lep•szych)
lep•szy; -p•si
naj•lep•szy; -p•si
co lep•szy; co lep•si
Dobra Nowina (= Ewangelia) Dobrej Nowinie, Dobrą Nowinę
Dobre Miasto Dobrego Miasta, Dobrym Mieście; przym.: dobromiejski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego