Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
sedymentacja
Znaleziono 74 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... W związku z turbulentnym przepływem i dużą lepkością wód roztopowych sedymentacja cząstek zawieszonych jest powolna, a więc mogą być transportowane nawet...
 • ... ze spławiaków i płuczek powszechnie stosowane jest oczyszczanie mechaniczne. Dwugodzinna sedymentacja w osadnikach powoduje zmniejszenie zawartości zawiesin o 80%, a zapotrzebowania...
 • ... ciałach wzmocnionych
  wapiennymi porowatymi ściankami - archeocjaty.
  Nawet przewaga erozji nad
  sedymentacją nie zabezpiecza osiadłego organizmu przed
  nieuchronnie tworzącymi się wokół niego...
 • ... t produktu.
  Schemat oczyszczalni (rys.7.7) obejmuje wysoko wydajną
  sedymentację wstępną. Prawie połowa zatrzymanego osadu wykorzystywana jest do produkcji tektury...
 • ... oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych cięższych od wody (najczęściej opiłków metali) przez sedymentację lub filtrację.
  Równocześnie usuwa się z powierzchni niezemulgowany olej. Następnie...
 • ... powstającego osadu wodorotlenków jest na ogół mała. Zaleca się wspomagać sedymentację koagulacją solami żelaza lub przez dodatek polielektrolitu.
  Często stosuje się...
 • ... Ścieki z odżużlania w EC Łódź oczyszczane są przez dwustopniową sedymentację. W osadnikach I stopnia usuwa się żużel, piasek i grubsze...
 • ... Ponadto zamiast usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i kropelek niezemulgowanego oleju przez sedymentację możliwe jest zastosowanie filtracji, flotacji lub elektroflotacji.
  W Polsce wyprodukowano...
 • ... ostatnich.
  Najczęściej odbywa się to metodą sedymentacji. Obserwuje się szybszą
  sedymentację wodorotlenku chromu, jeśli czynnikiem neutralizującym jest wapno. Niemniej jednak panuje...
 • ... Kutery [37] z 1 m3 wód sokowych można wydzielić przez sedymentację do 270g skrobi.
  Lepsze wydzielenie skrobi z wód sokowych, niż...
 • ... obejmuje: napełnianie i mieszanie zawartości (2 h), napowietrzanie (3 h), sedymentację (2 h), spust zawartości (1 h).
  Część tlenowa SBR napowietrzana...
 • ... miliona i więcej m3), gdzie następuje naturalne oczyszczanie mechaniczne przez sedymentację.
  Sklarowane przelewy odprowadza się do rzek przy podwyższonych stanach wód...
 • ... gazów, do ich usuwania znacznie częściej stosuje się flotację niż sedymentację. Jako przykład podano wyniki (tabl.8.46) usuwania zanieczyszczeń przez...
 • ... przewyższającą wszystkie inne skały osadowe. Bierne izostatyczne osiadanie formacji równoważyło sedymentację, zapewniając stałe warunki tej samej głębokości przez cały czas osadzania...
 • ... Po intensywnym mieszaniu przez 15 min należy oddzielić sorbent przez sedymentację, którą przyspiesza dodatek PE. Optymalny odczyn dla sorpcji to pH...
 • ... momencie zaczyna przeważać sedentacja, która na obszarach torfowisk całkowicie eliminuje sedymentację.
  Misy jeziorne stanowią systemy akumulacyjne związane najczęściej z wyraźnie dodatnim...
 • ... typowych obiektach wstępnych (kracie, piaskowniku i zbiorniku wyrównawczym) przewiduje się sedymentację w trzech osadnikach wstępnych radialnych, obliczonych na 2h zatrzymania, i...
 • ... m3/t. Po wstępnym oczyszczaniu mechaniczno-chemicznym (przez koagulację i sedymentację) oraz wzbogaceniu w azot i fosfor ścieki rozdzielane są do...
 • ... czasami wypływają na powierzchnię.
  Powszechną praktyką jest zatem rezygnacja z
  sedymentacji i bezpośrednia filtracja osadów w kilka minut po rozdzieleniu faz...
 • ... zespołów organizmów dennych. Niska produktywność takiego zespołu przy szybkim tempie sedymentacji powoduje zaś rzadkość skamieniałości w powstałej skale. Stale powolne tempo...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego