1,234 mln versus 1 mln 234 tys.

 

1,234 mln versus 1 mln 234 tys.

14.10.2020

Czy skrót przy zapisie cyfrowym liczebnika: 1,234 mln, rozwiniemy jako 1,234 milionów? Np. zabił 1,234 milionów saren.

Dziękuję

W tego rodzaju zapisach skrótów mln, mld itd. nie rozwijamy. Poprawne odczytanie takiego zapisu brzmi: jeden i dwieście trzydzieści cztery tysiączne (lub: tysięczne) miliona. Mamy zatem do czynienia z określeniem rzeczownikowym w dopełniaczu w liczbie pojedynczej, którego zazwyczaj wymagają liczebniki ułamkowe. Jeśli zatem na siłę trzeba rozwinąć omawiany tu skrót, to powinien on przyjąć właśnie formę miliona, a nie milionów.

W tekście niespecjalistycznym (nienaukowym) – jeśli nie ma konieczności określenia danej liczby co do jedności – powinniśmy zastosować bardziej przyjazny dla odbiorcy zapis: zabił 1 mln 234 tys. saren.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!