1,234 mln versus 1 mln 234 tys.

 

1,234 mln versus 1 mln 234 tys.

14.10.2020

Czy skrót przy zapisie cyfrowym liczebnika: 1,234 mln, rozwiniemy jako 1,234 milionów? Np. zabił 1,234 milionów saren.

Dziękuję

W tego rodzaju zapisach skrótów mln, mld itd. nie rozwijamy. Poprawne odczytanie takiego zapisu brzmi: jeden i dwieście trzydzieści cztery tysiączne (lub: tysięczne) miliona. Mamy zatem do czynienia z określeniem rzeczownikowym w dopełniaczu w liczbie pojedynczej, którego zazwyczaj wymagają liczebniki ułamkowe. Jeśli zatem na siłę trzeba rozwinąć omawiany tu skrót, to powinien on przyjąć właśnie formę miliona, a nie milionów.

W tekście niespecjalistycznym (nienaukowym) – jeśli nie ma konieczności określenia danej liczby co do jedności – powinniśmy zastosować bardziej przyjazny dla odbiorcy zapis: zabił 1 mln 234 tys. saren.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego