opracowanie tekstu

Zamieszczone tu odpowiedzi ekspertów stanowią nieocenioną pomoc przy opracowywaniu tekstu. Wskazują, jak zapisywać i wyróżniać jego określone fragmenty, jak opisywać ilustracje. Uczą jak dzielić materiał tekstowy, opisywać źródła, robić przypisy, jak odwoływać się do materiałów internetowych.

 • Tzw. lustro jako błąd typograficzny

  14.07.2024
  14.07.2024

  Czy istnieją zasady mówiące, od ilu liter mamy do czynienia z błędem typograficznym zwanym lustrem? Czy każde lustro należy bezwzględnie korygować, czy np. w przypadku tych krótszych istotna jest liczba powtórzeń?

 • Interpunkcja dopisków i listy załączników

  10.07.2024
  10.07.2024

  Dopisek „Do wiadomości:” i „Załączniki:”

  Czy wyliczając nazwiska lub załączniki w lewym dolnym rogu pisma oficjalnego stosujemy jakąś interpunkcję? Na przykład taką jak w normalnych listach wypunktowanych.

  Z poważaniem

 • Kolejność podpisów

  8.07.2024
  8.07.2024

  Szanowni Państwo,

  jak prawidłowo powinniśmy podpisywać pisma, jeśli jest więcej sygnatariuszy? Czy w przypadku dwóch podpisów drugi powinien być na tej samej wysokości, ale po lewej stronie? A co jeśli ranga drugiej osoby jest niższa — czy należy zamieścić go delikatnie niżej? Jak to wygląda w przypadku trzech podpisów na jednym dokumencie, np. liście gratulacyjnym? Czy wszystkie podpisy powinny być w jednym rzędzie? Jeśli tak, to czy stosuje się zasady precedencji, i w związku z tym podpis najwyższego rangą ląduje w środku? Czy precedencję ustala się zgodnie z prawicą heraldyczną?

 • się

  28.06.2024
  28.06.2024

  Szanowni Państwo,

  czy w następującym zdaniu należałoby powtórzyć „się”: Zapadł się w swoim fotelu i rozpłakał (się)?

 • Oznaczanie monologów niewypowiedzianych w beletrystyce

  27.06.2024
  27.06.2024

  Szanowni Państwo,

  mam pytanie o kwestie dialogowe, które bohater w beletrystyce wypowiada jedynie w zaciszu własnych myśli. Czy powinny być zapisywane jak dialogi z użyciem pauz? A może tylko z pominięciem pauzy inicjalnej na początku nowego akapitu, tj.:

  „Jak zawsze to ja wychodzę na tym najgorzej — pomyślał z goryczą”.

 • Imiona i nazwiska białoruskich i ukraińskich artystów w polskim folderze

  23.06.2024
  23.06.2024

  Szanowni Państwo,

  pracuję w instytucji kulturalnej, w której odbędą się koncerty z udziałem artystów ukraińskich i białoruskich. Artyści podają swoje imiona i nazwiska w wersji z paszportów, tj. wg transliteracji przyjętej przez władze ich krajów. W jakiej formie powinno się te imiona i nazwiska zamieszczać w folderach i innych materiałach informacyjnych? Czy należy zachować formę podaną przez artystów (zgodnie z zasadą, że o brzmieniu nazwy decyduje jej dysponent), czy też — imiona i nazwiska powinno dostosować do zwyczajów polskiej pisowni? A może należałoby podać obie wersje imion i nazwisk? Jak jednak wówczas należałoby oznaczyć te obie formy?

  Z poważaniem

  Czytelniczka

 • Przerwy akapitowe w dialogach i narracji

  22.06.2024
  22.06.2024

  Szanowni Państwo,

  zastanawiam się, czy w beletrystyce dopuszcza się w narracji dialogu opis rzeczy lub reakcji, które nie dotyczą bezpośrednio samej kwestii dialogowej. Np.:

  — Sądziłem, że się zgodzisz — powiedział cicho. Agata zaszurała butem, nie podnosząc wzroku.

  Czy zdanie „Agata zaszurała butem…” może znajdować się w tym samym akapicie, czy może istnieje jakieś wskazanie, które nakazywałoby przenieść ją do nowego akapitu?

 • Sprawa wcięć akapitowych

  22.06.2024
  22.06.2024

  Szanowni Państwo,

  mam pytanie odnośnie do praktyki rezygnowania z wcięć akapitowych po tytułach i śródtytułach, by uniknąć podwójnego wyróżnienia – czy na tej samej zasadzie należy rezygnować z wcięć także po ilustracjach, tabelach, cytatach blokowych, punktowanych listach itp. elementach wychodzących poza tekst główny?

 • Pismo kapitalikowe jako wyróżnienie typograficzne

  16.06.2024
  16.06.2024

  Szanowni Państwo,

  czy dla wygody czytelniczej dopuszcza się użycie w publikacji kapitalików tam, gdzie w teorii powinny wystąpić majuskuły, np. w tekście zawierającym bardzo wiele skrótowców lub zdań zapisanych w całości wersalikami?

 • Interpunkcja cytatów i oznaczanie ingerencji w ich treść

  4.06.2024
  4.06.2024

  Witam, gdzie postawić na końcu tego zdania kropkę? Motto powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego brzmi: ,,Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.”

  Czy: Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać". Czy: Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.”. Oraz co z cudzysłowami, jeśli chcę napisać dodatkowo znaki (...) przed cytatem i po cytacie? Będzie np. ,,(...) Tu otwierał (dalsza część tego motta) tutaj opisać. (...)". ? Pozdrawiam serdecznie

 • Reforma pisowni – odcinek 2

  4.06.2024
  4.06.2024

  Szanowni Państwo,

  pragnę się dowiedzieć, jak postępować odnośnie do zmian zasad pisowni polskiej, obowiązującej od 1 stycznia 2026 r.

  Czy należy stosować je w publikacjach wydawanych niedługo przed tą datą? Jaka data byłaby tutaj graniczna? Czy we wznowieniach starszych publikacji po 1 stycznia 2026 r. będzie trzeba je poddać korekcie modernizującej pisownię? Co w wypadku materiałów publikowanych w sieci? Jakiego rodzaju treści będzie trzeba zaktualizować a jakie nie?

  Łączę ukłony i pozwalam sobie zawczasu podziękować za odpowiedź

 • Nazwy zdolności, umiejętności i zaklęć w podręczniku do gry fabularnej

  31.05.2024
  31.05.2024

  Tłumacząc podręcznik do gry fabularnej (Role Playing Game) z języka angielskiego, w jaki sposób należy zapisać nazwy zdolności, zaklęć i umiejętności? W oryginale nazwy wieloczłonowe są pisane wielką literą co nie jest zgodne z zasadami polskiej ortografii. Na przykład „Attack of Opportunity” tłumaczymy jako Atak Okazyjny czy też Atak okazyjny? Czy jest dopuszczalne, żeby w takim przypadku, dla zachowania jednolitej stylistyki używać wielkich liter w nazwach wieloczłonowych, np: Zrodzony w Burzy, Aura Dowodzenia, Atak w Reakcji, Obietnica Zemsty i tym podobne?

 • Miejsce spisu treści w publikacji

  31.05.2024
  31.05.2024

  Dzień dobry,

  czy zgodnie z normą przedmowa, która jest w książce umieszczona przed spisem treści, powinna być uwzględniona w spisie treści? Podobnie wykaz autorów, podziękowanie itp.?

  z poważaniem

  Anna Nowosielska

 • 20 000 Hz

  28.05.2024
  28.05.2024

  Dzień dobry, która pisowania jest poprawna, bo można spotkać wiele różnych możliwości: z przecinkiem, z kropką lub ze spacją. Przykład: 20,000 Hz / 20.000 Hz / 20 000 Hz.

 • Nazwy jednostek wojskowych – różności pisowniowe

  24.05.2024
  24.05.2024

  Szanowni Państwo,

  zastanawia mnie zapis nazw formacji wojskowych w publikacjach historycznych. W różnych publikacjach wygląda to inaczej.

  * „1. kompania «Wigry»” — „1 Kompania «Wigry»” — „2. pluton Kompanii Szturmowej «Wigry»”.

  * „1. kompania wigierska” — „Pierwsza Kompania Wigierska”.

  * „15 Pułk Ułanów Poznańskich” — „15. pułk Ułanów Poznańskich” — (a dalej w tekście forma skrócona, zapisywana albo wielką, albo małą literą, np. „nastroje w Pułku były wysokie”, ale już „dowódcą w batalionie był…”).

  * „…zajmował się oddział «Wigrier»” — „na miejsce dotarł 3. Oddział”.

  Które z tych form warto by uznać za wzorcowe i trzymać się ich konsekwentnie?

 • Zapis daty na początku zdania

  22.05.2024
  22.05.2024

  Czy można zacząć zdanie (lub akapit) od cyfry w dacie dziennej? Np. 3 listopada? Czy poprzedzić to określeniem „Dnia” lub „W dniu”?

 • Pisownia nazw części publikacji

  20.05.2024
  20.05.2024

  Szanowni Państwo,

  jestem w trakcie pisania mojej pracy magisterskiej, której część badawczą stanowi analiza wyników badań ankietowych. Wiele zdań wygląda przykładowo w ten sposób:

  Odpowiedzi "tak" udzieliło 50% ankietowanych kobiet i 20% mężczyzn (tabela 1)”.

  Moja promotorka uważa, że słowo "tabela" powinno zostać napisane wielką literą:

  Odpowiedzi "tak" udzieliło 50% ankietowanych kobiet i 20% mężczyzn (Tabela 1)”.

  Ja uważam, że należy je zostawić napisane małą literą. Jaka wersja jest poprawna?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 • zamiast że?

  14.05.2024
  14.05.2024

  Szanowni Państwo,

  Czy używanie wyrazu w książce „iż” jako zastępstwo dla „że” jest dobrym pomysłem?

  Pozdrawiam.

 • Poziome kreski przy znakach liczb rzymskich

  11.05.2024
  14.10.2020

  Dzień dobry, czy błędem jest stawianie poziomych kresek nad i pod cyfrą/liczbą rzymską, np. w zapisie miesiąca w dacie?

 • Znak: ±

  6.05.2024
  6.05.2024

  Dzień dobry,

  mam pytanie odnośnie do znaku ± (popularnego plus/minus). W terminologii technicznej zapisuje warunki np. temperatura (23±2) °C i wilgotność (50±5) %.

  Wiem, że po nawiasie musi wystąpić spacja przed °C oraz % natomiast jak to wygląda w nawiasie ze spacjami naokoło ±?

  Czy poprawny zapis to (23±2) °C i (50±5) % czy (23 ± 2) °C i (50 ± 5) %?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego