słownictwo

 • nim, zanim

  21.03.2023
  21.03.2023

  Szanowni Państwo,

  czy zdanie „Zanim jem śniadanie, biorę prysznic” można uznać za poprawne? Interesuje mnie dopuszczalność czasownika w czasie teraźniejszym w aspekcie niedokonanym w zdaniu podrzędnym (zdanie czasowe), jeśli czasownik jest poprzedzony spójnikiem „zanim”. Czy osoba (tożsama lub różna w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym) ma wpływ na kwalifikację poprawnościową takiego zdania?


  Z poważaniem

  Tomasz Marek

 • Różnice w kodyfikacji związków wyrazowych

  20.03.2023
  20.03.2023

  Szanowni Językoznawcy,

  poproszę o analizę, jaka jest łączliwość leksykalna słów typu posada, funkcja, godność, urząd, stanowisko itp. Moje wątpliwości wynikają różnic między zaleceniem, które podaje NCK we wpisie „PIASTOWAĆ, SPRAWOWAĆ, PEŁNIĆ” (https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/piastowac-sprawowac-pelnic,cltt,P), a połączeniami zaproponowanymi przez autorów WSJP PAN w haśle „piastować” (https://wsjp.pl/haslo/podglad/13571/piastowac/1859138/urzad).

  Pozostaję z poważaniem

  J.J.

 • Zwroty adresatywne w korespondencji służbowej

  19.03.2023
  19.03.2023

  Dzień dobry,

  od dawna zastanawiam się nad formą „Kochani/Drodzy” – rozumiem, ze to jakaś forma grzecznościowa, ale wydaje mi się nad wyraz przesłodzona. Czemu ludzie zwracają się do ogółu per „kochani” – skąd się wziął taki zwyczaj – czemu „kochani”??? W mojej pracy ludzie nadużywają tego „kochani” (ilekroć piszą komunikat do grupy tak właśnie zaczynają) lub stosują formy tj. „Robaczki” i inne zwroty mające nadać tonu jakiejś zażyłości, sympatii.

 • msza w intencji

  19.03.2023
  19.03.2023

  Proszę o wytłumaczenie sformułowania „Msza Św. w int. Ojczyzny i Prezydenta”. Czy dobrze rozumiem, że modlitwa tak określona jest sprawowana w int. pewnego terytorium i Prezydenta? Nie uwzględnia narodu, bez którego nie możemy mówić o istnieniu ojczyzny? Czy poprawnym rozumieniem jest, że termin ojczyzna jest tak szeroki, że obejmuje także swoim znaczeniem naród? Czy int., aby była pełna w swoim znaczeniu, nie powinna odnosić się oprócz ojczyzny, także do narodu, który związany jest z ojczyzną?

 • Nadużywanie zaimków ten, ta, to

  19.03.2023
  19.03.2023

  Szanowni Państwo,

  zastanawia mnie tendencja, jaką ostatnio zauważam w języku. Chodzi o nadmierne używanie zaimków wskazujących (ten/ta/to w różnych przypadkach nawet kilkakrotnie w jednym zdaniu). Można ją zaobserwować nie tylko w języku potocznym mówionym, ale także pisanym, a czasem nawet w wypowiedziach oficjalnych. Wcześniej tego aż tak nie odczuwałam. Skąd bierze się podobna skłonność? Starałam się znaleźć jakiekolwiek źródła mówiące na ten temat, jednak zakończyło się to fiaskiem.

 • dziesiątka

  18.03.2023
  18.03.2023

  Czy poprawny jest zapis „strzał w 10” jako „strzał w dziesiątkę”? Czy „10” może zastąpić rzeczownik „dziesiątka”, czy zastępuje on tylko liczebniki (dziesięć, dziesiąty)?

 • klient, przedsiębiorca, podatnik

  17.03.2023
  17.03.2023

  W administracji coraz częściej używa się sformułowań „klient” „przedsiębiorca” zamiast słowa „podatnik”. Z tego też wynika moje pytanie, czy właściwe jest wyrażenie razem „klienci i przedsiębiorcy” jako zamiennik sformułowania „podatnicy”, czy powinno stosować się je osobno?

  Z wyrazami szacunku

  Adrian Bujak

 • Plus minus

  17.03.2023
  17.03.2023

  Pytanie moje dotyczy wyrażeń z +/-. Często słyszę taką składnię: „Szukam telewizora w cenie +/- 2500zł”. Autora takiego pytania w domyśle szuka telewizora w okolicach 2500zł z niewielką odchyłką (nie wiemy jaką). Otóż wydaje mi się, że brakuje tutaj ceny bazowej to znaczy pytanie powinno brzmieć: „Szukam telewizora w cenie 2500zł +/- 300zł”.

 • Wakat

  15.03.2023
  15.03.2023

  Czy można mówić „wolne wakaty”, czy należy uznać że to jest niepoprawne i należy mówić wyłącznie „wakaty” ?

 • Ciężka sytuacja

  15.03.2023
  15.03.2023

  Czy można powiedzieć „ciężka sytuacja”? Czy znaczenie słowa „ciężki” jako „trudny do zniesienia” jest potoczne?

 • Budyń na wytrawnie

  14.03.2023
  14.03.2023

  Dzień dobry, proszę o ocenę poprawności wyrażenia: „budyń na wytrawnie”.

  Dziękuję

 • Rysunek przedstawia

  13.03.2023
  13.03.2023

  Dzień dobry,

  piszę tekst naukowy i mam taką o to rozkminkę: czy poprawne jest sformułowanie „rysunek przedstawia”? Czy też rysunek jako rzecz niematerialna bezosobowa nie może przedstawiać?

  Pozdrawiam

  Aleksandra

 • Skrzydlate słowa

  13.03.2023
  13.03.2023

  Ciekawi mnie to od dłuższego czasu – skąd się wzięło powiedzenie „Nie idź(cie) tą drogą”?

  Oczywiście wiem, że jest to słynna wypowiedź Kwaśniewskiego. Ale czy to powiedzenie jest jego własnym wynalazkiem, to on je wymyślił i ukuł, a inni tylko od niego je przejęli? Czy też może powiedzenie to funkcjonowało już przed nim, a on je tylko spopularyzował (i dorzucił do niego psa Sabę?)

 • jak powiedziano powyżej

  13.03.2023
  13.03.2023

  Chciałabym zapytać, czy w tekście pisanym poprawne jest użycie sformułowania „jak powiedziano powyżej”, czy też słowo „powiedziano” jest odpowiednie wyłącznie do wypowiedzi ustnych?

  Z pozdrowieniami

 • Idiom, metafora, przenośnia

  12.03.2023
  12.03.2023

  Szanowni Państwo,

  czy jest różnica pomiędzy idiom, metafora, przenośnia, czy są to synonimy?

  Pozdrawiam

 • Antonimy ściszania

  11.03.2023
  11.03.2023

  W świecie nowoczesnych elektronicznych urządzeń audiowizualnych zazwyczaj są dwa przyciski do regulacji jego głośności: „-” i „+”. O ile z pierwszym łatwo jest komuś wydać polecenie: „ścisz”, to z drugim mam wątpliwość: „podgłośnij” czy „pogłośnij”? Elegancko byłoby powiedzieć „zwiększ głośność”, jednak język lubi krótkie formy...

 • Gardno, gardzieński

  10.03.2023
  10.03.2023

  Mam takie pytanie, jak odmienić Gardno na ulicę – ul.Gardzińska? ul.Gardnocka?

 • grafomania

  10.03.2023
  10.03.2023

  Dzień dobry,

  czy we współczesnej praktyce językowej można używać terminu grafomania do określenia innych niż dotyczących literatury natręctw twórczych? A jeśli nie to jak określić odpowiednik grafomanii w muzyce lub sztukach plastycznych? Dziękuję

 • Feminatywy od zapożyczeń angielskich

  9.03.2023
  9.03.2023

  Szanowni Państwo!

  Mam pytanie dotyczące tworzenia feminatywów w przypadku nazw zawodów z branży IT w jęzku angielskim (używanych w ofertach pracy w języku polskim), np.:

  – „React Developer(ka)”

  – „Sales Specialist” – czy w takiej sytuacji pozostaje zmiana na polski odpowiednik, aby zastosować feminatyw? Tzn.: „Specjalista/tka ds. sprzedaży”?


  Dziękuję i pozdrawiam!

 • Czy trzeba wykonać zalecenie przełożonego?

  8.03.2023
  8.03.2023

  Czy zalecenie to obowiązek?

  Czy sformułowane przez zwierzchnika/pracodawcę zalecenie jest obowiązkiem?

  Np. kierownik przysyła informację, że wprowadzone zostaną nowe adresy e-mail pracowników (równolegle z poprzednim działającym): „Zalecam przejście na nowe adresy e-mail, które będą aktywne od dnia 31 stycznia”. Czy w takiej sytuacji zmiana adresu e-mail jest obowiązkiem czy dobrowolnością?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego