edycja tekstu

 • Dzielenie tekstu wierszowanego na końcu kolumny druku

  6.06.2024
  6.06.2024

  Szanowni Państwo,

  mam pytanie odnośnie do błędów typograficznych nazywanych potocznie szewcami i bękartami. Jak wiadomo, polegają one na pozostawieniu samotnego wiersza dłuższego akapitu na końcu lub początku łamu. Czy błędy te obowiązują tylko w przypadku prozy? Czy jeśli w tekście prozaicznym zostaje zacytowany wiersz i pierwszy wers w strofie znajduje się samotnie na końcu strony, to czy należy uznać to za błąd typograficzny?

 • Interpunkcja cytatów i oznaczanie ingerencji w ich treść

  4.06.2024
  4.06.2024

  Witam, gdzie postawić na końcu tego zdania kropkę? Motto powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego brzmi: ,,Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.”

  Czy: Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać". Czy: Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.”. Oraz co z cudzysłowami, jeśli chcę napisać dodatkowo znaki (...) przed cytatem i po cytacie? Będzie np. ,,(...) Tu otwierał (dalsza część tego motta) tutaj opisać. (...)". ? Pozdrawiam serdecznie

 • Reforma pisowni – odcinek 2

  4.06.2024
  4.06.2024

  Szanowni Państwo,

  pragnę się dowiedzieć, jak postępować odnośnie do zmian zasad pisowni polskiej, obowiązującej od 1 stycznia 2026 r.

  Czy należy stosować je w publikacjach wydawanych niedługo przed tą datą? Jaka data byłaby tutaj graniczna? Czy we wznowieniach starszych publikacji po 1 stycznia 2026 r. będzie trzeba je poddać korekcie modernizującej pisownię? Co w wypadku materiałów publikowanych w sieci? Jakiego rodzaju treści będzie trzeba zaktualizować a jakie nie?

  Łączę ukłony i pozwalam sobie zawczasu podziękować za odpowiedź

 • Nazwy zdolności, umiejętności i zaklęć w podręczniku do gry fabularnej

  31.05.2024
  31.05.2024

  Tłumacząc podręcznik do gry fabularnej (Role Playing Game) z języka angielskiego, w jaki sposób należy zapisać nazwy zdolności, zaklęć i umiejętności? W oryginale nazwy wieloczłonowe są pisane wielką literą co nie jest zgodne z zasadami polskiej ortografii. Na przykład „Attack of Opportunity” tłumaczymy jako Atak Okazyjny czy też Atak okazyjny? Czy jest dopuszczalne, żeby w takim przypadku, dla zachowania jednolitej stylistyki używać wielkich liter w nazwach wieloczłonowych, np: Zrodzony w Burzy, Aura Dowodzenia, Atak w Reakcji, Obietnica Zemsty i tym podobne?

 • Miejsce spisu treści w publikacji

  31.05.2024
  31.05.2024

  Dzień dobry,

  czy zgodnie z normą przedmowa, która jest w książce umieszczona przed spisem treści, powinna być uwzględniona w spisie treści? Podobnie wykaz autorów, podziękowanie itp.?

  z poważaniem

  Anna Nowosielska

 • 20 000 Hz

  28.05.2024
  28.05.2024

  Dzień dobry, która pisowania jest poprawna, bo można spotkać wiele różnych możliwości: z przecinkiem, z kropką lub ze spacją. Przykład: 20,000 Hz / 20.000 Hz / 20 000 Hz.

 • Zapis daty na początku zdania

  22.05.2024
  22.05.2024

  Czy można zacząć zdanie (lub akapit) od cyfry w dacie dziennej? Np. 3 listopada? Czy poprzedzić to określeniem „Dnia” lub „W dniu”?

 • Pisownia nazw części publikacji

  20.05.2024
  20.05.2024

  Szanowni Państwo,

  jestem w trakcie pisania mojej pracy magisterskiej, której część badawczą stanowi analiza wyników badań ankietowych. Wiele zdań wygląda przykładowo w ten sposób:

  Odpowiedzi "tak" udzieliło 50% ankietowanych kobiet i 20% mężczyzn (tabela 1)”.

  Moja promotorka uważa, że słowo "tabela" powinno zostać napisane wielką literą:

  Odpowiedzi "tak" udzieliło 50% ankietowanych kobiet i 20% mężczyzn (Tabela 1)”.

  Ja uważam, że należy je zostawić napisane małą literą. Jaka wersja jest poprawna?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 • Zapisy w piśmie sądowym

  14.05.2024
  14.05.2024

  co oznacza zapis WPZ;18.806,00 zl w pismie sadowym

 • Poziome kreski przy znakach liczb rzymskich

  11.05.2024
  14.10.2020

  Dzień dobry, czy błędem jest stawianie poziomych kresek nad i pod cyfrą/liczbą rzymską, np. w zapisie miesiąca w dacie?

 • Znak: ±

  6.05.2024
  6.05.2024

  Dzień dobry,

  mam pytanie odnośnie do znaku ± (popularnego plus/minus). W terminologii technicznej zapisuje warunki np. temperatura (23±2) °C i wilgotność (50±5) %.

  Wiem, że po nawiasie musi wystąpić spacja przed °C oraz % natomiast jak to wygląda w nawiasie ze spacjami naokoło ±?

  Czy poprawny zapis to (23±2) °C i (50±5) % czy (23 ± 2) °C i (50 ± 5) %?

 • Stopień „obcości” zapożyczenia leksykalnego

  24.04.2024
  24.04.2024

  Szanowni Państwo,

  jaką należy przyjąć metodę przy decydowaniu, które wyrazy obcego pochodzenia są wciąż na tyle obce w odbiorze użytkowników języka, że należy zapisywać je w tekście kursywą? Chodzi mi przede wszystkim o zapożyczenia z języka angielskiego takie jak: feedback, coaching czy gaslighting, które zyskały na popularności szczególnie w pewnych branżach, a mimo to wciąż brzmią dość obco.

 • Spis załączników w piśmie urzędowym

  22.04.2024
  22.04.2024

  Szanowni Państwo,

  proszę o poradę, jak pod treścią pisma urzędowego wyliczać załącznik, który został już wymieniony w treści tegoż pisma? Czy konieczne jest powtarzanie jego nazwy, czy wystarczy informacja w rodzaju „załącznik wymieniony w treści pisma - k. 1”?

 • Ciągi liczb z przecinkiem dziesiętnym

  16.04.2024
  16.04.2024

  W publikacjach z kategorii nauk technicznych może wystąpić potrzeba podania listy wartości liczbowych, co w przypadku liczb niecałkowitych może nastręczyć pewnych trudności edycyjnych. W typografii anglosaskiej przykładowa lista miałaby formę: 21.5, 2.43, 13.3, 5.68, 3.90, 6.54, 3.55, 23.1, podczas gdy zgodnie z polskimi regułami należałoby napisać w analogicznym przypadku: 21,5, 2,43, 13,3, 5,68, 3,90, 6,54, 3,55, 23,1. Zapis wg polskiej tradycji typograficznej jest zdecydowanie mniej czytelny.

  Z szacunku do czytelnika/użytkownika tekst powinien być zredagowany poprawnie i czytelnie - jak pogodzić ze sobą te dwie wartości w takiej sytuacji?

  Z wyrazami szacunku,

  Konus Kamiński

 • (NIE)POMOŻESZ MI

  11.04.2024
  11.04.2024

  Szanowni Państwo,

  mam dylemat, jak zapisać tytuł książki:

  (Nie)pomożesz mi

  (Nie)Pomożesz mi

  A może jeszcze inaczej? I dlaczego?

  Ten nawias musi zostać, tak sobie życzy autor i wydawca wydawca. Bardzo proszę o wskazanie właściwego rozwiązania.

  Z góry dziękuję za pomoc.

  Monika T.

 • Przedziały liczbowe w różnych typach tekstów

  11.04.2024
  11.04.2024

  Dzień dobry,

  w „Edycji tekstów” (s. 117) znalazłem informację, że w przypadku przedziałów liczbowych z użyciem konstrukcji „od… do…” należy powtarzać miana („np. od 5 km do 10 km”). Czy rzeczywiście zapis „od 5 do 10 km” jest błędny? Przykładowo w innej poradzie (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Od-dwoch-do-czterech-lat-ale-2-4-lata;19016.html) możemy trafić na zapis „od 22 do 34 lat”. Czy więc nie powinien brzmieć on „od 22 lat do 34 lat”?

 • Opis bibliograficzny czasopisma

  3.04.2024
  3.04.2024

  Dzień dobry,

  chciałabym zapytać o bibliografię załącznikową w systemie „autor – rok”. Czy formułę [w:] możemy stosować także w opisie artykułu w czasopiśmie (czego nie stosuje się w bibliografii w tradycyjnym systemie)? Czy nazwy czasopism ujmuje się w cudzysłów w tego typu bibliografii?

  Pozdrawiam serdecznie.

  Martyna

 • Wyliczenie wypunktowane

  13.03.2024
  13.03.2024

  Dzień dobry, przeszukałem zasoby Poradni, posługując się słowami "lista" i "wyliczenia", ale nie znalazłem odpowiedzi.

  Czy tworząc wyliczenie, poprzedzające je zdanie mogę kończyć dwukropkiem? Wydaje mi się to oczywiste, jednak niedawno współpracownik zarzucił mi błąd. Poniżej przykłady.

  Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

  1. ...

  2. ...

  3. ...


  CZY


  Odpowiedz sobie na poniższe pytania.

  1. ...

  2. ...

  3. ...


  Z góry dziękuję za pomoc. Michał Gawlik

 • styczeń ’24

  10.03.2024
  10.03.2024

  Szanowni Państwo,

  czy można pomijać cyfry w datach z XXI wieku, np. Styczeń '24 zamiast Styczeń 2024?

  Z poważaniem,

  Izabela D.

 • Wykrzyknik i pytajnik w nawiasie ((!), (?))

  10.03.2024
  10.03.2024

  Dzień dobry,

  czy wykrzyknik w nawiasie powinien być poprzedzony spacją: „w poradzie sprzed 20(!) lat przeczytałem” czy „20 (!)”?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego