13 stycznia

 

13 stycznia

17.12.2020

Szanowni Państwo,

pracuję w kancelarii notarialnej i od jakiegoś czasu mamy z koleżanką wątpliwości dot. pisania dat w umowach. Koleżanka jest zdania, że nie powinno się pisać " w dniu 13 stycznia", a "13 stycznia". Rejent natomiast uważa, że jeśli przed datą nie jest wpisane "w dniu" czy też "dnia" to czegoś brakuje. Proszę o odpowiedź na to nurtujące mnie i niedające spokojnie pracować pytanie :)

Sformułowanie w dniu 13 stycznia uznamy w JĘZYKU OGÓLNYM za konstrukcję redundantną (nadmiarową). To typowy pleonazm, podobnie jak w miesiącu grudniu.

Jednak w tekstach oficjalnych, w szczególności tworzonych w stylu urzędowo-kancelaryjnym, jest ta konstrukcja tradycyjnie stosowana i nie uznamy jej za błąd leksykalny. Można powiedzieć, że jest to taki swoisty urok tego stylu.

Należy jednak mieć nadzieję, że kolejnym rocznikom absolwentów aplikacji notarialnej nie będzie niczego brakować w sformułowaniu, że coś się zdarzyło 13 stycznia, i omawiana tu konstrukcja zniknie także ze stylu urzędowo-kancelaryjnego, tak jak stało się w końcu z wyrażeniem z późniejszymi zmianami, które przyjęło logiczną postać ze zmianami (każda zmiana jest bowiem późniejsza w stosunku do tego, czego dotyczy).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego