koń

 
koń
21.04.2005
Witam!
Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jaka jest etymologia słowa koń.
Żaneta Z.
Etymologia słowa koń jest niejasna. Wiadomo, że jest to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański (por. np. czes. kůň, białoruskie koń, bułg. kon), kontynuujący prasłowiańską formę *kobnjь, ale dalsza rekonstrukcja jest już niepewna. Przyjmuje się różne warianty, m.in. *kobnjь (por. kobyła), *komnjь lub *komonjь (por. komonica ‘koniczyna’). Praindoeuropejska nazwa konia *ek’uos (zachowana np. w łac. equus) nie jest poświadczona w prasłowiańszczyźnie.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego