Architekt

 
Architekt
7.02.2017
W metryce zgonu mojej praprababki z roku 1840 jest napisane, że rodzicami jej byli architekci i wymienione imiona. Sama praprababka była żoną młynarza. Czy słowo architekt mogło mieć inne znaczenie niż znane dzisiaj? Podobnie jak słowo aktorka w Nad Niemnem tłumaczone jest przez Jana Bohatyrowicza jako sukcesorka, dziedziczka.
Słowo architekt pochodzi z greckiego architéktōn, składającego się z dwóch członów: archi-, które oznaczało ‘władcę; rządzącego’ oraz téktōn, czyli ‘cieśla, stolarz’. Początkowo wyraz ten odnosił się zatem do osoby, która odznaczała się wyjątkowymi umiejętnościami w sztuce ciesielstwa, i w związku z tym kierowała pracami budowlanymi; (…) starszy cieśla nad cieślami (por. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1. Red. M.R. Mayenowa, F. Pepłowski, s. 203.) Jeszcze w tzw. słowniku wileńskim z 1861 r. wyrazy architekt, cieśliczy, budownik oraz budowniczy traktowane są jako bliskoznaczne. Zapewne takie rozumienie dotyczyło profesji rodziców Pani/Pana praprababci.
Mateusz Adamczyk, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!