Architekt

Architekt
7.02.2017
7.02.2017
W metryce zgonu mojej praprababki z roku 1840 jest napisane, że rodzicami jej byli architekci i wymienione imiona. Sama praprababka była żoną młynarza. Czy słowo architekt mogło mieć inne znaczenie niż znane dzisiaj? Podobnie jak słowo aktorka w Nad Niemnem tłumaczone jest przez Jana Bohatyrowicza jako sukcesorka, dziedziczka.
Słowo architekt pochodzi z greckiego architéktōn, składającego się z dwóch członów: archi-, które oznaczało ‘władcę; rządzącego’ oraz téktōn, czyli ‘cieśla, stolarz’. Początkowo wyraz ten odnosił się zatem do osoby, która odznaczała się wyjątkowymi umiejętnościami w sztuce ciesielstwa, i w związku z tym kierowała pracami budowlanymi; (…) starszy cieśla nad cieślami (por. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1. Red. M.R. Mayenowa, F. Pepłowski, s. 203.) Jeszcze w tzw. słowniku wileńskim z 1861 r. wyrazy architekt, cieśliczy, budownik oraz budowniczy traktowane są jako bliskoznaczne. Zapewne takie rozumienie dotyczyło profesji rodziców Pani/Pana praprababci.
Mateusz Adamczyk, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego