Bachmin

Bachmin

27.09.2023
27.09.2023

Czy istnieje lub istniała kiedykolwiek w Polsce wieś pod nazwą Bachmin?

Nazwa Bachmin nie występuje w aktualnym Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części. Można zatem stwierdzić, że taka miejscowość (miasto czy wieś) nie istnieje obecnie w Polsce. W dawnej Polsce wieś Bachmin leżała w ziemi chełmskiej (w okresie I Rzeczypospolitej jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, wchodząca w skład województwa ruskiego). Od ten nazwy własnej geograficznej swoje nazwisko wziął ród Bachmińskich herbu Jastrzębiec.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego