Ciągi liczb z przecinkiem dziesiętnym

Ciągi liczb z przecinkiem dziesiętnym

16.04.2024
16.04.2024

W publikacjach z kategorii nauk technicznych może wystąpić potrzeba podania listy wartości liczbowych, co w przypadku liczb niecałkowitych może nastręczyć pewnych trudności edycyjnych. W typografii anglosaskiej przykładowa lista miałaby formę: 21.5, 2.43, 13.3, 5.68, 3.90, 6.54, 3.55, 23.1, podczas gdy zgodnie z polskimi regułami należałoby napisać w analogicznym przypadku: 21,5, 2,43, 13,3, 5,68, 3,90, 6,54, 3,55, 23,1. Zapis wg polskiej tradycji typograficznej jest zdecydowanie mniej czytelny.

Z szacunku do czytelnika/użytkownika tekst powinien być zredagowany poprawnie i czytelnie - jak pogodzić ze sobą te dwie wartości w takiej sytuacji?

Z wyrazami szacunku,

Konus Kamiński

Szanowny Panie,

zapis typu: 21,5, 2,43, 13,3, 5,68, 3,90, 6,54, 3,55, 23,1, w którym przecinek oddziela ułamek dziesiętny od liczby całkowitej oraz rozdziela – jako interpunkcyjny delimitator członów równorzędnych – poszczególne liczby, jest zrozumiały i czytelny nie tylko dla specjalistów od nauk technicznych, lecz także dla niespecjalistów. Współczesne media elektroniczne przyzwyczaiły nas bowiem do odczytywania różnego typu sekwencji liczb i innych symboli podawanych w ciągu (por. np. notowania giełdowe, kursy walut itd. przewijające się na pasku u dołu ekranu).

Jeśli w jakimś kroju pisma lub przy składzie małym stopniem pisma tego rodzaju zapisy stają się rzeczywiście nieczytelne, to nie dlatego, że przecinek pełni w nich dwie różne funkcje, lecz dlatego, że cała taka sekwencja „zlewa” się w jeden nieprzerwany ciąg symboli. W takiej sytuacji – dla faktycznego uczynienia składu bardziej czytelnym – warto zamiast zwykłej spacji międzywyrazowej użyć spacji półfiretowej (ang. en space) lub nawet firetowej (ang. em space), która rozdzieli poszczególne liczby nieco większym odstępem, por.

  • zwykła spacja międzywyrazowa: 21,5, 2,43, 13,3, 5,68, 3,90, 6,54, 3,55, 23,1
  • spacja półfiretowa:             21,5, 2,43, 13,3, 5,68, 3,90, 6,54, 3,55, 23,1
  • spacja firetowa:                21,5, 2,43, 13,3, 5,68, 3,90, 6,54, 3,55, 23,1

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego