Cichanouska

Cichanouska

16.11.2020
16.11.2020

Czytałam ostatnio artykuł nt. bieżącej sytuacji w Białorusi. Lekturę utrudniała mi przyjęta forma zapisu nazwiska liderki białoruskiej opozycji: "Tshikhanouska". Użycie takiego zapisu, zgodnego z fonetycznym zapisem w języku angielskim wydaje mi się nieodpowiednie - język polski dysponuje w końcu zestawem głosek świetnie odwzorujących fonetykę innych języków słowiańskich. Szczególnie dziwnie wyglądało to dla mnie, gdy obok "Tshikhanouska" występował "Łukaszenko". Czy taki zapis jest odpowiedni?

Nazwy własne osobowe obywateli Białorusi, którymi posługujemy się w tekstach prasowych czy internetowych, powinny być poddawane transkrypcji (tzw. PWN-owskiej) oraz – jeśli mają określone zakończenie – powinno być owo zakończenie odpowiednio spolszczone. Nazwę własną Святлана Георгіеўна Ціханоўская transkrybujemy do postaci Swiatłana Hieorhijeuna Cichanouskaja, a następnie – jako że nazwisko kończy się na na -ская – zmieniamy zakończenie na -ska: Cichanouska.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego