Czy poprawne jest wyrażenie "słuchać się kogoś"?

 
Czy poprawne jest wyrażenie "słuchać się kogoś"?
9.01.2001
Cierpię katusze, gdy słyszę - (...) nie słuchasz się matki (...). Jakoś drażni mnie ta zwrotność. Czy słusznie ? Czy mam dać se siana ? Czy to jest raczej archaizm ? A może "warszawka" ?
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN dopuszcza wyrażenie słuchać się kogoś w znaczeniu "być posłusznym komuś", opatruje je tylko kwalifikatorem pot. (potoczne). Słowo się nie pełni tu funkcji zwrotnej, lecz wzmacnia znaczenie czasownika, którego można używać i bez tego słowa, por. podobne: pytać i pytać się, dotknąć czegoś i dotknąć się czegoś.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego