Czym jest dość?

Czym jest dość?
11.03.2019
11.03.2019
Czy wyraz dość to przysłówek?
W polszczyźnie istnieją trzy słowa o formie dość – przysłówek, wykrzyknik oraz czasownik niewłaściwy. Ten pierwszy występuje np. w zdaniu Miał dość czasu, żeby to zrobić, ten drugi – w wypowiedzi: Dość! Nie będziesz tak więcej robić!, a ten trzeci – Dość powiedzieć, że nie macie racji. Oprócz tego dość jest składnikiem spójnika (nie dość że…, dość że…).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego