Dzielenie i przenoszenie do następnego wiersza wzorów matematycznych

Dzielenie i przenoszenie do następnego wiersza wzorów matematycznych
11.05.2016
11.05.2016
Pragnę zapytać o przenoszenie znaków w zapisie działań matematycznych. Jeżeli wiersz skończy się przed rozwiązaniem przykładu, czy należy powtórzyć znak równości, mnożenia, dodawania na końcu poprzedniego wersu i na początku następnego? Czy stosowane są różne reguły w zależności od znaku?

Pozdrawiam
Czytelnik
Jeśli wzór umieszczony w tekście w ciągu nie mieści się w jednym wierszu, należy go rozdzielić na znakach relacji (np. =, ≠, <, > ). Znak, po którym przenosi się wzór, należy powtórzyć na początku następnego wiersza.
Jeśli trzeba przenieść wiersz na znaku działania, zaleca się, aby był to znak dodawania lub mnożenia, przy czym należy unikać dzielenia wzorów na znaku mnożenia wyrażonym kropką ( · ). Jeśli we wzorze występuje właśnie taki znak, to należy go zastąpić znakiem mnożenia w postaci skośnego krzyżyka ( × ). Znak, po którym przenosi się wzór, należy powtórzyć na początku następnego wiersza.
Należy unikać dzielenia i przenoszenia wzoru na znaku odejmowania, ponieważ znak minus pozostawiony na końcu wiersza wzoru i powtórzony na początku następnego może powodować błąd znaku. Po znaku dzielenia wyrażonego dwukropkiem (: ) lub kreską ukośną ( / ) wzorów przenosić nie można.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego