Dzielimy kilometry na sylaby

Dzielimy kilometry na sylaby

26.10.2020
26.10.2020

Jak poprawnie podzielić na sylaby słowo: kilometrów?

Dzielimy: ki-lo-met-rów lub ki-lo-me-trów.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego