Dzielimy na sylaby zaufanie

Dzielimy na sylaby zaufanie

8.01.2024
8.01.2024

Szanowni Państwo!

Czy „zaufanie” można sylabizować tak: za - u - fa - nie, czy też: zau - fa - nie?

Z szacunkiem pozdrawiam

Jan

Przywołany w pytaniu wyraz ma następujący podział na sylaby: za-u-fa-nie. Samogłoski au w wyrazie zaufanie należą do dwóch odrębnych sylab. Nie stanowią tzw. dyftongu, będącego układem dwóch samogłosek, z których tylko jedna jest zgłoskotwórcza (jak np. w wyrazach sau-na czy pseu-do-nim z niezgłoskotwórczym [u̯]). Nie może być bowiem uznany za dyftongiczny ciąg samogłosek występujących na granicy morfologicznej pomiędzy przedrostkiem i rdzeniem (zaufaniezaufaćza- + ufać).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego