Dzielimy zakresy liczbowe na końcu wiersza

Dzielimy zakresy liczbowe na końcu wiersza

12.02.2023
12.02.2023

Dzień dobry!

1858-1914.

Czy zapis tych dat w pracy magisterskiej będzie poprawny, jeśli datę urodzin zapiszemy na końcu wersu, a datę śmierci na początku wersu następnego? Czy obie daty powinny być zapisane w jednym wersie?

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem

Jacek Filip

W wyrażeniach liczbowych określających pewien zakres (‘od... do...’) stosuje się łącznik ( - ) lub – i to jest lepsze rozwiązanie – półpauzę ( – ). W obu wypadkach znak zakresu przylega do otaczających go cyfr, por. 1858-1914 lub 1858–1914. Zasadniczo należy unikać podziału pomiędzy kolejne wiersze liczb połączonych znakiem zakresu. Jeżeli nie da się jednak uniknąć takiego podziału, to wówczas separator liczbowy należy pozostawić na końcu pierwszego wiersza i nie powtarzać go na początku wiersza następnego, por. np.

........................................................ 1833–

1921 ..........................................................

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego