Edycja korespondencji z okresu II wojny światowej

Edycja korespondencji z okresu II wojny światowej

27.09.2023
27.09.2023

Szanowni Państwo,

czy przygotowując do wydania korespondencję z czasów II wojny światowej, należy poprawić, czy też wiernie zachować ortografię i interpunkcję oryginału?

Z wyrazami szacunku

Czytelniczka

Podczas edycji tego rodzaju tekstów źródłowych należy dokonać modernizacji pisowni według obecnie obowiązujących zasad ortografii oraz interpunkcji. Należy również poprawić oczywiste błędy pisowniowe autorów listów. Inaczej mówiąc, podczas opracowania edytorskiego należy skorygować zarówno to, co nie było błędem w okresie, kiedy powstawały teksty, jak i to, co w owym czasie uznawano za błąd czy usterkę. O fakcie tego rodzaju zabiegów edytorskich należy poinformować czytelnika we wstępie lub w przypisie rzeczowym.

Oczywiście wszelkim zmianom powinien towarzyszyć stosowny namysł. Przykładowo: stosowany powszechnie w okresie II wojny światowej zapis nazwy okupanta od małej litery niemcy, choć formalnie był i jest nadal błędny, należy zachować jako innowację pisowniową uzasadnioną funkcjonalnie. Przyczyny stosowania ówcześnie takiej pisowni powinny być również wyjaśnione w przypisie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego