Edykt nantejski, ale: edykt mediolański

Edykt nantejski, ale: edykt mediolański

6.05.2021
6.05.2021

Szanowni Państwo, Edykt nantejski (SJP PWN online), ale edykt mediolański (encyklopedia PWN i WSJP online)?

Czy zapis zależy od tego, czy jest to nazwa oficjalna aktu prawnego, czy wynika z tego, jaka wersja jest powszechniejsza w historiografii?

Poza tym, czy tytuły aktów prawnych piszemy prosto, czy kursywą (z rzadka pojawia się ten wariant, chciałabym wiedzieć, czy jest dopuszczalny, czy równoważny)?

Dziękuję i pozdrawiam.

A.B.

Wielką literą piszemy pierwszy wyraz w pełnych, oficjalnych wielowyrazowych tytułach aktów normatywnych, por. np. Deklaracja praw dziecka, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Konstytucja 3 maja, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nazwy skrócone, przywoływane w znaczeniu potocznym, zapisujemy małą literą, np. ustawa antyalkoholowa, ustawa o nieletnich.

Edykt nantejski – to oficjalna nazwa aktu prawnego. Z kolei edykt mediolański – podobnie jak edykt Konstantyna, konwencja mediolańska czy edykt tolerancyjny – to nieoficjalne nazwy, którymi określa się program polityki religijnej w stosunku do chrześcijaństwa, uzgodniony w Mediolanie przez cesarza Konstantyna Wielkiego i Licyniusza.

Tytułów aktów prawnych zazwyczaj nie składamy pismem pochyłym ani nie ujmujemy w cudzysłowy. Kursywa użyta w tytułach przywoływanych w niniejszej odpowiedzi wynika z funkcji metatekstowych (typograficznego wyróżnienia przykładów).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego