Elipsa kontekstowa

Elipsa kontekstowa

2.11.2023
2.11.2023

Czy poprawne są zdania: „Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim” oraz „Ten gatunek ryby występuje w Morzu Czarnym i Azowskim”? Pytam o to, bo niektórzy twierdzą, że w takich przypadkach należy użyć liczby mnogiej: „Studiował na uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim” oraz „Ten gatunek ryby występuje w morzach Czarnym i Azowskim”.

Wypowiedzenia typu: Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i [Uniwersytecie] Warszawskim oraz Ten gatunek ryby występuje w Morzu Czarnym i [Morzu] Azowskim mieszczą się w normie potocznej współczesnej polszczyzny. W obu zdaniach posłużono się figurą retoryczną zwaną elipsą kontekstową. Opuszczono wyrazy (podane w nawiasach kwadratowych), które przy odbiorze daje się łatwo zrekonstruować ze względu na oczywisty kontekst wypowiedzi. Elipsa ta jest często stosowana w odmianie potocznej polszczyzny w funkcji środka stylistycznego umożliwiającego kondensację treści i zdynamizowanie wypowiedzi.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego