Estremadura

Estremadura

7.05.2023
7.05.2023

Dzień dobry. Dlaczego nazwę hiszpańskiego regionu Extramadura piszemy „Estramadura", a nie „Ekstramadura" (jak np. Meksyk, Teksas, nazwy również pierwotnie hiszpańskie)? Czy miała na to wpływ pisownia portugalska (Estremadura) czy francuska (Estrémadure)?

Polski egzonim standaryzowany Estremadura (hiszp. Extremadura; ofic. Comunidad Autónoma de ExtremaduraAutonomiczna Wspólnota Estremadura), odnoszący się do nazwy jednostki administracyjnej w Hiszpanii, jest tożsamy z nazwą krainy historycznej i dawnej prowincji w zachodniej części Portugalii (port. Estremadura). Uważa się, że obie te nazwy wywodzą się od łacińskiego wyrażenia extrēma Dūriī, co odnosi się do faktu, że oba regiony znajdują się za rzeką Douro przepływającą przez Hiszpanię i Portugalię. Wedle innej koncepcji nazwy obu regionów wynikają z tego, że znajdowały się na najdalszej, skrajnej (łac. extremus ‘najdalszy, ostatni, końcowy’) granicy chrześcijaństwa podczas jednego z etapów rekonkwisty.

Należy ponadto zauważyć, że w polszczyźnie obecne są rzeczowniki Estremadurczyk i Estremadurka oraz przymiotnik estremadurski. Ten ostatni wchodzi w skład określenia terminologicznego język estremadurski oznaczającego ‘język zachodnioromański, używany w hiszpańskich prowincjach Estremadura i Salamanca oraz przyległych regionach Portugalii’.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego