Firlewicz

Firlewicz

22.02.2024
22.02.2024

Witam, co może oznaczać nazwisko Firlewicz? Czy jest prawdopodobna jakaś etymologia? Pozdrawiam serdecznie

Każde nazwisko ma jakąś genezę i jakąś etymologię. By jednak odkryć tę ostatnią, trzeba znać historię nosicieli nazwiska – historię rodu (rodziny), region pierwotnego zamieszkania, chronologię powstania nazwiska i przebieg zdarzeń, które temu towarzyszyły. Na podstawie samej formy nazwiskowej niewiele można powiedzieć z całą pewnością o nazwisku Firlewicz. Nie ulega wątpliwości, że strukturalnie jest to tzw. nazwisko odojcowskie, bo wskazuje na to przyrostek –ewicz (por. królewicz= syn króla, Chodkiewicz = syn Chodki). Na terenie państwa polskiego ten typ nazwisk był najczęstszy na obszarach Kresów wschodnich, gdzie znajdował podstawy w językach wschodniosłowiańskich. W wypadku nazwiska Firlewicz zagadkę stanowi podstawa słowotwórcza Firl-. Można ją przykładowo łączyć z nazwiskiem Firlej, a także z nazwą miejscowości o tej samej postaci, które są dobrze historycznie udokumentowane, a których podstawą etymologiczną jest stpol. firlej ‘taniec’ <niem. virlei, vierlei ‘taniec z pieśniami’>, jednakże bez danych pozajęzykowych o historii rodu jest to jedynie wstępna hipoteza, niemająca wystarczającej argumentacji.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego